Title in original language
Garīgums un pasaules redzējums augstākās izglītības kontekstā
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Pedagoģija: teorija un prakse: zinātnisko rakstu krājums
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Daugavpils Universitāte, Liepaja University
Scientific institute
Institute of Educational Sciences (IES)
Field of research
Educational sciences
DOI, ISBN, ISSN
DOI 10.37384/PTP.2020.09.039, ISSN 2661-5568