Title in original language
Studentu veselīga dzīvesveida paradumi un uztvertā stresa kopsakarības Covid-19 pandēmijas apstākļos
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Pedagoģija: teorija un prakse Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā. Liepājas Universitāte
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Institute of Educational Sciences (IES)
Field of research
Veselības un sporta zinātnes
DOI, ISBN, ISSN
DOI https://doi.org/10.37384/PTP.2022.11.001