Publications

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Kristiāna Frīdriha Launica devums latviešu rakstpratībā 19. gadsimta pirmajā pusē Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece 2017
2 Kvalitātes nodrošināšanas vadība Institute of Management Sciences (IMS) Monography Daina Vasilevska 2017
3 LABOUR MARKET TRENDS AND OCCUPATIONAL INTERESTS OF YOUTH IN LATVIA Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Veronika Bikse, Una Libkovska, Inese Lūsēna - Ezera, Daina Vasilevska 2017
4 Laikmeta un kultūrvēsturisko faktoru ietekme uz diriģenta Kārļa Rūdolfa Kreicberga (1921-2014) identitātes attīstību Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Arturs Medveckis 2017
5 Latviešu dziedināšanas tradīcija mūsdienu pētījumu kontekstā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2017
6 Latviešu valodas fonēmu izrunas pārbaudes materiāli: lingvistiskais un logopēdiskis aspekts. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Baiba Trinīte 2017
7 Latviešu valodas situācija Lietuvas pierobežā: anketēšanas rezultāti par Sventājas izloksni Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Daiga Straupeniece 2017
8 Latvijas vēstures romānu sērija „Mēs. Latvija, XX gadsimts”. Postkoloniālisma un postkomunisma perspektīva -none- Scientific publication Benedikts Kalnačs 2017
9 Līdzskaņu fonēmu un to savienojumu izrunas salīdzinošā analīze projekta LAMBA izmēģinājuma pārbaudē un nobeigumā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ilze Auziņa, Solveiga Čeirane, Martins Kremers, Dace Markus, Olga Ureka 2017
10 Liepājas 9. – 12. klašu skolēnu pilsoniskā attieksme. Pētījuma rezultāti. Institute of Educational Sciences (IES) Other publications Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča 2017
11 Mirdza Ķempe - tulkotāja: Salut au Monde! Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Sigita Ignatjeva 2017
12 Mirdzas Ķempes, Augusta Štrausa un Jēkaba Rūsiņa epistolārās liecības radošo personību atklāsmei Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2017
13 Modelling of urban traffic flow Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Aleksandrs Berežnojs, Šarifs Guseinovs 2017
14 Music and Language in interdisciplinary connection -none- Scientific publication Mirdza Paipare 2017
15 Music listening as musicing and strong musical experience -none- Scientific publication Mirdza Paipare 2017
16 Mūzikas terapija cilvēkiem ar mentālās attīstības traucējumiem -none- Scientific publication Mirdza Paipare 2017
17 Mūzikas terapija I: pētniecība, pieredze, prakse -none- Monography Mirdza Paipare 2017
18 New knowledge and skills in Latvian language acquisition. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Tija Zīriņa 2017
19 Olafa Gūtmaņa dzejas varoņa dažādās lomas un identitātes Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Edgars Lāms 2017
20 On a mathematical model describing optimal processing mechanism of dispersed granular materials in gravitational flow with horizontal or inclined vibrating sieve classifying screens Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Armands Grickus, Šarifs Guseinovs 2017
21 On the Ginzburg-Feinberg problem of frequency electromagnetic sounding for unambiguous determination of the electron density in the Ionosphere Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Šarifs Guseinovs, Jānis Rimšāns 2017
22 Padomju laiku lauku dzīves šķērsgriezums Ērika Hānberga prozā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Edgars Lāms 2017
23 Pasauļu beigas latviešu vēsturisko romānu sērijas „Mēs. Latvija, XX gadsimts” romānos: Gundegas Repšes „Bogene” un Māra Bērziņa „Svina garša” -none- Scientific publication Zanda Gūtmane 2017
24 Piemarē no 17. līdz 21. gadsimtam Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ozola 2017
25 Piemares ļaudis un likteņi: Rakstu krājums 2 Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Brigita Bušmane, Anita Helviga, Sigita Ignatjeva, Karīna Krieviņa, Evita Ķuda, Anda Kuduma, Diāna Laiveniece, Benita Laumane, Agrita Ozola, Ieva Ozola, Daiga Straupeniece, Nora Vilmane, Leonija Vusa-Mundeciema 2017