Publications

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 The Language Situation in Latvia: 2010-2015. A sociolinguistic study. (Valodas situācija Latvijā: 2010–2015. Sociolingvistisks pētījums.).Scientific Editor: L. Lauze Editor-in-Chief: G. Kļava Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Ina Druviete, Valts Ernštreits, Kerrtu Kibbermann, Gunta Kļava, Evija Kļave, Indra Lapinska, Linda Lauze, Dite Liepa, Solvita Pošeiko, Inese Šūpule 2017
2 The Pedagogical and Psychological Aspects of the Parent Education Content in the Context of the Upbringing Of Children Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Anita Līdaka, Irina Strazdiņa, Gundega Tomele 2017
3 The perspective of responsibility formation: challenges and opportunities Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Anita Līdaka, Alīda Samuseviča 2017
4 The Practical Implementation of the Voice Evaluation Protocol (Practicka implementace hlasoveho hodnoticiho protokolu ve vyšetreni) -none- Monography Baiba Trinīte 2017
5 The Sustainable Pedagogical Approach in Resolution of Problems of Pre-school Education Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Alīda Samuseviča, Blāzma Vikmane 2017
6 The Use of Montessori Pedagogy in Children’s Speech and Language Development Promotion Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Anita Līdaka, Gundega Tomele 2017
7 Translation and Dictionaries in Foreign Language Acquisition: the Case of the Latvian Language Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2017
8 Ūdens latviešu dziedināšanas tradīcijā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2017
9 Upbringing Problems in Society Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Svetlana Lanka, Anita Līdaka 2017
10 Uzņēmējdarbības attīstības iespējas Saldus un Brocēnu novadā. Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Veronika Bikse, Nina Linde 2017
11 Valodas kultūras kursa vieta un nozīme studiju procesā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dzintra Šulce 2017
12 Vārdošana latviešu dziedināšanas tradīcijā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2017
13 Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums, 21 (1/2) Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Linda Lauze, Gunta Smiltniece 2017
14 Vārdu secība mutvārdu izteikumos ar apzīmētāju un pielikumu Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Linda Lauze 2017
15 Vecāku aptaujas nozīme bērnu valodas pētījumos Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Anna Vulāne 2017
16 Velta Rūķe-Draviņa – projekts “Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorijas, lietojums” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Anna Vulāne 2017
17 Zinātniskā monogrāfija "Hamleta vārdi. Klasika un teksts Oļģerta Krodera intepretācijā." Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Vēsma Lēvalde 2017
18 Имя собственное как ценность: восприятие студентов -none- Scientific publication Valentina Kaļiņina 2017