Title in original language
Un Viņš radīja sievieti… (Par Arvja Kolmaņa stāstu krājumu “Annas stāsti”)
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Punctum
Publication Type
Other publications
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
Authors
DOI, ISBN, ISSN
-