Title in original language
Kurzeme Andras Manfeldes grāmatās bērniem
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Literatūra un kultūra: process, mijiedrabība, problēmas. Zinātnisko rakstu krājums, 21, 126–142 lpp.
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
Authors
DOI, ISBN, ISSN
-