Title in original language
Latviešu valodniecības un literatūrzinātnes terminoloģijas saskares punkti.
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
XIII Starptautiskais baltistu kongress “Baltu valodas laikā un telpā”. Referātu tēzes. Sast. Kristīne Mežapuķe. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2021, 94. lpp.
Publication Type
Other publications
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
Authors
DOI, ISBN, ISSN
DOI doi.org/10.22364/sbk.13.bvlt.tk