Publications: Scientific publication

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 RECYCLED ALGAE PAPER DENSITY CONTROL SYSTEM FOR QUALITY SCREENING WITH ADJUSTABLE LIGHT SOURCE WAVELENGTH Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Uldis Žaimis, Sintija Ozoliņa, Andrejs Kukuškins 2022
2 Redzamās skaņas – mākslinieciski pētījumi fotoakustikā -none- Scientific publication Paula Vītola, zinātniskā grāda pretendente 2022
3 Rekurence kā teksta saistījuma līdzeklis latviešu zinātniskajos rakstos - Scientific publication Agnese Dubova 2022
4 Skolotāja pedagoģiskā darbība pašvadīta mācību procesa īstenošanā pamatskolas 1. – 3. klasē Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ivita Pelnēna, Arturs Medveckis 2022
5 SOME ASPECTS OF EXTRACTION AND APPLICATION OF SEAWEED FURCELLARIA LUMBRICALIS CARRAGEENAN IN PRODUCTION OF RECYCLED PAPER Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Sintija Ozoliņa, Uldis Žaimis 2022
6 Studentu lingvistiskā attieksme pret kļūdām svešvalodu apguvē un lietojumā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2022
7 Studentu vajadzību izvērtējums iekļaujošas augstākās izglītības nodrošināšanai Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Dace Stieģele, Ingūna Griškēviča, Dina Bethere 2022
8 Studentu veselīga dzīvesveida paradumi un uztvertā stresa kopsakarības Covid-19 pandēmijas apstākļos Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Helēna Vecenāne 2022
9 Substantīvu piedēkļu -el- un -ēn- lietojums Būtiņģes un Sventājas latviešu valodā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Daiga Straupeniece 2022
10 Sustainable Value Chain of Industrial Biocomposite Consumption: Influence of COVID-19 and Consumer Behavior - Scientific publication Didzis Rutitis, Inga Uvarova, Jānis Brizga, Dzintra Atstāja, Inese Mavļutova 2022
11 Tagadnes pasīvo divdabju substantivēšanās: dialektālo vārdnīcu dotumi / Substantivization of Present Passive Participles: Data in Dialectal Dictionaries Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ozola 2022
12 Teksta loma svešvalodu apguvē. Valodu apguve: problēmas un perspektīva - Scientific publication Agata Babina 2022
13 Tematiskās un saturiskās tendences latviešu dzejnieku debijas krājumos 20. gadsimta 60. gados Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Edgars Lāma 2022
14 Temporitms kā režijas instruments Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Vēsma Lēvalde 2022
15 The digital material formatting app prototype 3.0 Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Kristīne Mackare, Anita Jansone, M. Sneiders 2022
16 The Ecosystem Of The Citizenship Education Concept For Building Civic Competence Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča, Dina Bethere, Maija Ročāne, Santa Striguna 2022
17 The interconnection between university graduates’ values and current processes in the society on choosing teaching profession Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Maija Ročāne, Inta Kulberga 2022
18 The paradigm of nationalism ideas in the novels of Latvian 19th/20th century writers Augusts Deglavs and Andrievs Niedra - Scientific publication Inta Genese-Plaude, Linda Zulmane 2022
19 To the issue of finding the stoichiometric coefficients in the chemical reactions Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Jekaterina Aleksejeva, Sharif E. Guseynov 2022
20 Unerstanding the Concept of Health Literacy in the Educational Environment: A Pilot Study Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Kravale, Anita Helviga, Diāna Laiveniece 2022
21 Valoda Artura Heniņa vēsturiskajos romānos: teksta arhaizācija un stilizācija Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Sigita Ignatjeva 2022
22 Valodas līdzekļu izvēle mirušo personu identificēšanai Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Linda Lauze 2022
23 Vispārējās pašefektivitātes skalas adaptācija latviešu valodā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ingūna Griškēviča, Mārtiņš Iltners 2022
24 WELL-BEING AT WORK: A LITERATURE REVIEW ON THE COMPLEX FRAMEWORK - Scientific publication Maira Leščevica, Zane Gusta 2022
25 Zinātniskā raksta nobeiguma daļa: saturs, struktūra, valoda. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece 2022