Publications: Scientific publication

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Lingvistiskās attieksmes izpausmes uzrunas lietojumā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Linda Lauze 2021
2 Lorentzian Geometry and Variability Reduction in Airplane Boarding: Slow Passengers First Outperforms Random Boarding Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Sveinung Erland, Jevgenijs Kaupužs, Albert Steiner, Eitan Bachmat 2021
3 Mateos Blanco, Belén. El microrrelato como herramienta didáctica en la enseñanza de ELE. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Agata Babina 2021
4 Matīss Vītiņš (1795-1861) Ezerē un Purmsātos - skolotājs, rakstnieks un pirmais latviešu žurnālists Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2021
5 Migrācijas krīzes izaicinājumi mūžizglītības kontekstā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Ilma Neimane 2021
6 Modes preču tirdzniecība tiešsaistē Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Sarmīte Jēgere 2021
7 Multi-layered higher education e-learning framework Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Radka Nacheva, Anita Jansone 2021
8 Multidimensional characteristics of teacher’s professional competence – challenge and perspectives during education transformation process Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Inta Kulberga 2021
9 Mūsdienu komunikācijas paradumu maiņa starp skolēniem un skolotājiem dažādās paaudzēs Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ingūna Griškēviča 2021
10 Novada vēstures pētniecība: dažu piemēru analīze - Scientific publication Ārija Kolosova 2021
11 Oļģerta Krodera radošā rokraksta izpausmes publicistikā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Vēsma Lēvalde 2021
12 On one scientifically based sowing management for getting pareto-optimal crops harvest Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Sharif E. Guseynov, Ruslans Aleksejevs, Sergey Matyukhin, Jekaterina Aleksejeva, Galina Semenova 2021
13 On the issue of planning sowing agricultural crops with the minimum risk under the presence of various agroclimatic conditions Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Sharif E. Guseynov, Sergey Matyukhin, Misir J. Mardanov, Jekaterina Aleksejeva, Olga Sidorenko 2021
14 Pateicības izpausmes folklorā psiholoģiskā kontekstā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2021
15 Pedagogical challenges in Distance Learning during COVID-19 conditions – Experience of Latvia Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Inta Kulberga 2021
16 Pedagoģiskās mijiedarbības transformācija mācību procesā pandēmijas laikā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Kristīne Niedre-Lathere, Alīda Samuseviča 2021
17 Personība un laikmets Piemares zīmē Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ozola 2021
18 Personvārdi Nīcas pagasta Verbeļu kapu piemiņas zīmju uzrakstos Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Karīna Krieviņa 2021
19 Pilsēta Jāņa Hvoinska dzejā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2021
20 Pirmais teikums: zinātniskā raksta pieteikums Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece 2021
21 Pirmsskolēnu latviešu valodas apguves rezultāti Latvijā: Kurzemē, Rīgā un Latgalē. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) , Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Dace Markus, Dina Bethere, Marta Jakušina, Valērija Krasovska, Kārlis Markus, Agrita Tauriņa, Alise Valtere, Tija Zīriņa 2021
22 Possibility of Determining Argumentation in Social Science Articles: The Case of Latvian. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dzintra Lele-Rozentāle, Diāna Laiveniece, Agnese Dubova, Baiba Egle 2021
23 Potenciālais un pieejamais balss augstuma diapazons 6-12 gadus vecām meitenēm [The potential and working vocal range of girls aged 6 to 12] - Scientific publication Madara Ivane, Baiba Trinīte 2021
24 Production of seaweed derived bioplastics Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Uldis Žaimis, Sintija Ozoliņa, Roberts Jūrmalietis 2021
25 Rakstīts izloksnē: Lejaskurzemes izlokšņu teksti Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ozola 2021