Publications: Scientific publication

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Dzimtās un otrās latviešu valodas prasme pirmsskolas vecumā: vārdu krājums Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Valentina Kaļiņina 2021
2 E-learning Tools for the Flipped Learning in Elementary School Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Kristīne Bārdule 2021
3 E-material formatting application prototype 2.0 Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Anita Jansone, Kristīne Mackare, Raivo Mackars 2021
4 Edvarts Virza un Jānis Akuraters: dubultportrets Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Edgars Lāma 2021
5 Enhancement of educators’ digital competences in the acquisition programming fundamentals in programming environment scratch Institute of Educational Sciences (IES) , Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Arturs Medveckis, Tamāra Pīgozne, Dzintars Tomsons 2021
6 Factors affecting willingness to fight for a country in the Latvian and Russian-speaking communities in Latvia - Scientific publication Ieva Bērziņa, Uldis Zupa 2021
7 Funktionen des Erzählers im letzten Roman von Christa Wolf “Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Juris Kastiņš 2021
8 Grain Production: Trends, Models And Opportunities In the Regional Context Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Olga Sidorenko, Sergey Matyukhin, Svetlana Grishina, Jekaterina Aleksejeva, Sharif E. Guseynov 2021
9 Gramatikas mācību satura variācijas pamatizglītības posmā: latviešu valodas standartu analīze (1992–2018). Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2021
10 Harijs Skuja. Dzīve un darbi. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2021
11 Historical Background of Artistic Education in Latvia Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Inta Klāsone 2021
12 Iekļaujošā izglītība skolotāju asociatīvajā skatījumā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Dace Stieģele, Ivita Pelnēna, Elita Špehte, Dina Bethere 2021
13 Improvement of gambling addiction prevention measures in the field of public health promotion. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Madara Lapsa, Svetlana Lanka 2021
14 Involvement of employees in operational planning of manufacturing enterprises: Latvia experience Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Diāna Līduma, Inese Lūsēna - Ezera 2021
15 Izglītības iestādes vadības un pedagogu profesionālā sagatavotība mobinga gadījumu risināšanā Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Sarmīte Jēgere 2021
16 Jaunvārdu pētniecības problemātika mūsdienu leksikoloģijā un leksikogrāfijā: Latvijas un Lietuvas pieredze Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Elza Ozola, Anita Helviga 2021
17 Knowledge Management in Artificial Intelligence based automated E-material formatting tool Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Kristīne Mackare, Anita Jansone 2021
18 Kompetences jēdziena izpratne pedagogu tālākizglītībā un mūžizglītībā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ilma Neimane 2021
19 Kompetenču pieeja un latviešu valodas apguve pirmsskolā: problēmas un risinājumi Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Dina Bethere, Agrita Tauriņa, Tija Zīriņa 2021
20 Kriminālelementi A. Niedras prozā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Linda Zulmane 2021
21 Kurzeme Andras Manfeldes grāmatās bērniem Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Sandra Okuņeva 2021
22 Kurzemes kultūras enciklopēdiskā vārdnīca: koncepcija, īstenošana, digitalizēšana Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma, Sigita Ignatjeva, Sandra Okuņeva 2021
23 Latviešu mācībvalodas un mazākumtautību izglītības iestāžu vidusskolēnu latviešu valodas kompetence: salīdzinošais pētījums Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Zenta Anspoka 2021
24 Latviešu zinātnes valodas pētniecības virzieni 21. gadsimtā: literatūras apskats Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece, Agnese Dubova 2021
25 Learning of Latvian Language in Pre-Schools in Linguistically Heterogeneous Situations Institute of Educational Sciences (IES) , Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Agrita Tauriņa, Tija Zīriņa 2021