Title in original language
Personvārdi Nīcas pagasta Verbeļu kapu piemiņas zīmju uzrakstos
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Vārds un tā pētīšanas aspekti, 25, 71 - 82 lpp.
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
DOI, ISBN, ISSN
DOI https://doi.org/10.37384/VTPA.2021.25.071, ISSN 1407-4737