Publications: Paula Vītola, zinātniskā grāda pretendente

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Redzamās skaņas – mākslinieciski pētījumi fotoakustikā -none- Scientific publication Paula Vītola, zinātniskā grāda pretendente 2022