Publikācijas: Diāna Laiveniece

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Galvenie problēmjautājumi projekta pētījuma "Izglītības terminu skaidrojošā tiešsaistes vārdnīca" īstenošanās sākumposmā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga, Diāna Laiveniece 2022
2 Latviešu valodas elektroniskā rokasgrāmata - didaktikas un tehnoloģiju korelācija Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga, Diāna Laiveniece, Ilze Auziņa 2022
3 Studentu lingvistiskā attieksme pret kļūdām svešvalodu apguvē un lietojumā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2022
4 Unerstanding the Concept of Health Literacy in the Educational Environment: A Pilot Study Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dace Kravale, Anita Helviga, Diāna Laiveniece 2022
5 Zinātniskā raksta nobeiguma daļa: saturs, struktūra, valoda. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece 2022
6 Academic Writing in the Baltic States: Introducing the Bwrite project Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece, Anni Jürine, Djuddah Leijen, Helen Hint, Jolanta Sinkuniene, Christer Johansson, Nicholas Groom 2021
7 Gramatikas mācību satura variācijas pamatizglītības posmā: latviešu valodas standartu analīze (1992–2018). Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2021
8 Latviešu zinātnes valodas pētniecības virzieni 21. gadsimtā: literatūras apskats Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece, Agnese Dubova 2021
9 Pirmais teikums: zinātniskā raksta pieteikums Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece 2021
10 Possibility of Determining Argumentation in Social Science Articles: The Case of Latvian. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dzintra Lele-Rozentāle, Diāna Laiveniece, Agnese Dubova, Baiba Egle 2021
11 VĀRDA DOŠANA UN ŅEMŠANA KĀ RUNAS AKTS Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece 2021
12 Web application ⇜latvian language of science⇝ for academic and research text types and phrases Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Raitis Ralfs Vecmanis, Raita Rollande, Agnese Dubova, Diāna Laiveniece 2021
13 Zinātnes valoda: stils, teksts, konteksts Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Agnese Dubova, Diāna Laiveniece, Dzintra Lele-Rozentāle, Egita Proveja, Dzintra Šulce, Mērija Džeina Karija, Terēza M.Lillisa, Kordula Meisnere, Baiba Egle, Līva Vecvagare, Artūrs Viļums, Dana Tihomirova, Iveta Kopankina, Sindija Ansberga, Veronika Mahmudova, Ance Putniņa, Kristīne Tomase 2021
14 Infinitīva izvēle un lietojums mērķa formulējumā zinātniskajos rakstos latviešu valodā (2008–2018) Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece 2020
15 Latvian Language of Science Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Agnese Dubova, Diāna Laiveniece, Dzintra Lele-Rozentāle, Dzintra Šulce, Egita Proveja, Raita Rollande, Baiba Egle, Iveta Kopankina, Līva Vecvagare, Artūrs Viļums, Raitis Ralfs Vecmanis, Sindija Ansberga, Dana Tihomirova, Veronika Mahmudova, Ance Putniņa, Kristīne Tomase 2020
16 Nacionālā valoda zinātnē: Latvijas piemērs Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece, Agnese Dubova, Egita Proveja, Baiba Egle 2020
17 National language in science: The case of Latvian Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Agnese Dubova, Diāna Laiveniece, Egita Proveja, Baiba Egle 2020
18 Valodas kļūdas svešvalodu apguves procesā: studentu pieredzes atspoguļojums Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2020
19 Valodas struktūras izpratne 7.–12. klasē. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece 2020
20 Valodu apguve: problēmas un perspektīva, XVI : zinātnisko rakstu krājums Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Diāna Laiveniece 2020
21 Aizputes mācītāja Johana Georga Goldmaņa ieguldījums latviešu bērnu rakstītmācībā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece 2019
22 Apgūt jaunu valodu nozīmē labāk izprast pasauli, kurā dzīvojam//Learning a New Language Means Better Understanding the World We Live in : Priekšvārds/Preface Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Diāna Laiveniece 2019
23 Latviešu valodas apguve Čehijā : intervija ar Kristīni Anti – latviešu valodas docētāju Kārļa Universitātē Prāgā un Masarika Universitātē Brno Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2019
24 Noteiktības (kategoriskuma) un nenoteiktības (pieļāvuma) izteikšanas iespējas latviešu zinātnes valodā.//Certainty (categoricality) and uncertainty (possibility) – opportunities for expression in the Latvian scientific language. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece 2019
25 Valodu apguves pētniecību popularizējot : hronika Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Diāna Laiveniece 2019
  • 1
  • 2