Nosaukums oriģinālvalodā
Noteiktības (kategoriskuma) un nenoteiktības (pieļāvuma) izteikšanas iespējas latviešu zinātnes valodā.//Certainty (categoricality) and uncertainty (possibility) – opportunities for expression in the Latvian scientific language.
Publikācijas valoda
Latviešu
Zinātniskais izdevums vai monogrāfijas izdevējs
Zinātnes valoda//Language of science : konferences materiāli//Conference materials
Publikācijas veids
Zinātniskais raksts
Zinātniskās institūcijas
Liepājas Universitāte
Zinātniskais institūts
Kurzemes Humanitārais institūts (KHI)
Zinātnes nozares
Valodniecība un literatūrzinātne
Projekts
Latviešu zinātnes valoda intralingvālā aspektā
DOI, ISBN, ISSN
ISBN 978-9934-569-66-1