Pamatstudijas

Studiju programmas

Studiju programma Kvalifikācija/ iegūstamais grāds Studiju ilgums Studiju forma

BALTU FILOLOĢIJA, KULTŪRA UN KOMUNIKĀCIJA

Humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā

4 gadi

Pilna laika studijas

BIZNESA UN ORGANIZĀCIJU VADĪBA

Profesionālais bakalaura grāds biznesa administrēšanā:

 • uzņēmuma vadītājs
 • personāla vadītājs
 • sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs
 • ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs

4 gadi

4 gadi un 6 mēneši

Pilna laika studijas

Nepilna laika studijas

DIZAINS

Profesionālais bakalaura grāds mākslā:

 • datordizainers
 • interjera dizainers
 • produktu dizainers
 • fotogrāfs

4 gadi

Pilna laika studijas

EIROPAS VALODU UN KULTŪRAS STUDIJAS

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds:

 • angļu un franču valodas un kultūras studijās
 • angļu un krievu valodas un kultūras studijās
 • angļu un spāņu valodas un kultūras studijās
 • angļu un vācu valodas un kultūras studijās

3 gadi (ar priekšzināšanām franču vai latviešu, vai krievu, vai vācu valodā)

4 gadi (bez priekšzināšanām franču vai latviešu, vai krievu, vai spāņu, vai vācu valodā)

Pilna laika studijas

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJA

Profesionālis bakalaura grāds informācijas tehnoloģijā:

 • programmēšanas inženieris

4 gadi

Pilna laika studijas

VIEDĀS TEHNOLOĢIJAS*
*Studenti tiks uzņemti pēc Studiju programmas licences iegūšanas

Profesionālis bakalaura grāds mehatronikā:
 • mehatronikas inženieris

4 gadi

Pilna laika studijas

MEHATRONIKA*
*Šajā studiju programmā studenti netiks uzņemti, ja tiks atvērta studiju programma “Viedās tehnoloģijas”

Profesionālis bakalaura grāds mehatronikā:

 • mehatronikas inženieris

4 gadi

Pilna laika studijas

JAUNO MEDIJU MĀKSLA

Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslā

3 gadi

Pilna laika studijas

KULTŪRAS VADĪBA

Profesionālais bakalaura grāds kultūras vadībā:
 • kultūras darba vadītājs

4 gadi

4 gadi un 6 mēneši

Pilna laika studijas

Nepilna laika studijas 

LOGOPĒDIJA

Profesionālais bakalaura grāds logopēdijā
 • skolotājs logopēds

4 gadi

4 gadi un 6 mēneši

Pilna laika studijas

Nepilna laika studijas

SKOLOTĀJS

Profesionālais bakalaura grāds izglītībā/
 • skolotājs

4 gadi

4 gadi un 6 mēneši

Pilna laika studijas

Nepilna laika studijas 

SOCIĀLAIS DARBINIEKS

Profesionālais bakalaura grāds sociālajā darbā:
 • sociālais darbinieks

4 gadi

4 gadi un 6 mēneši

Pilna laika studijas

Nepilna laika studijas 

TŪRISMA UN REKREĀCIJAS VADĪBA

Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā:

 • tūrisma nozares uzņēmuma vadītājs
 • tūrisma un atpūtas organizācijas vadītājs

4 gadi

4 gadi un 6 mēneši

Pilna laika studijas

Nepilna laika studijas 

VIDES UN ATJAUNOJAMO ENERGORESURSU PĀRVALDĪBA UN INŽENIERIJA

Profesionālais bakalaura grāds vides zinībās:

 • vides pārvaldības speciālists
 • vides inženieris

4 gadi

Pilna laika studijas

PIRMSSKOLAS SKOLOTĀJS

Pirmsskolas skolotājs

2 gadi 


2gadi un 6 mēneši

Pilna laika studijas


Nepilna laika neklātienes studijas

SĀKUMIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS Profesionālais bakalaura grāds izglītībā/
 • skolotājs

4 gadi


4 gadi un 6 mēneši

Pilna laika studijas


Nepilna laika studijas