Pamatstudijas

Studiju programmas

PIRMSSKOLAS SKOLOTĀJS
Pilna laika studijas Ilgums: 2 gadi Maksa gadā: 1590 €
Nepilna laika neklātienes studijas Ilgums: 2 gadi un 5 mēneši Maksa gadā: 1190 €
Budžeta vietu skaits: 19
Skolotājs
LOGOPĒDIJA
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 1590
Nepilna laika studijas Ilgums: 4 gadi un 5 mēneši Maksa gadā: 1190 €
Budžeta vietu skaits: 18
Profesionālais bakalaura grāds logopēdijā
 • skolotājs logopēds
SĀKUMIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 1590 €
Nepilna laika studijas Ilgums: 4 gadi un 5 mēneši Maksa gadā: 1190
Budžeta vietu skaits: 20
Profesionālais bakalaura grāds pedagogu izglītībā
 • skolotājs
SKOLOTĀJS
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 1590
Nepilna laika studijas Ilgums: 4 gadi un 5 mēneši Maksa gadā: 1190 €
Budžeta vietu skaits: 
 Profesionālais bakalaura grāds pedagogu izglītībā
 • Skolotājs
SOCIĀLAIS DARBINIEKS
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 1730 €
Nepilna laika studijas Ilgums: 4 gadi un 6 mēneši Maksa gadā: 1300 €
Budžeta vietu skaits: 7
Profesionālais bakalaura grāds sociālajā darbā:
 • sociālais darbinieks
BALTU FILOLOĢIJA, KULTŪRA UN KOMUNIKĀCIJA
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 1520 €
Budžeta vietu skaits: 11

Humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā.

 • baltu valodu studijas

 • literatūras, kultūras un komunikācijas studijas

EIROPAS VALODU UN KULTŪRAS STUDIJAS
Pilna laika studijas Ilgums: 3 gadi (ar priekšzināšanām franču vai latviešu, vai krievu, vai vācu valodā) Maksa gadā: 1520 €
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi (bez priekšzināšanām franču vai latviešu, vai krievu, vai spāņu, vai vācu valodā) Maksa gadā: 1520 €

Budžeta vietu skaits 3 gadīgajā programmā: 12
Budžeta vietu skaits 4 gadīgajā programmā: 13

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds:

 • angļu un franču valodas un kultūras studijās
 • angļu un krievu valodas un kultūras studijās
 • angļu un spāņu valodas un kultūras studijās
 • angļu un vācu valodas un kultūras studijās
DIZAINS
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 1840
Budžeta vietu skaits: 10

Profesionālais bakalaura grāds mākslā:

 • datordizainers
 • interjera dizainers
 • produktu dizainers
 • fotogrāfs
JAUNO MEDIJU MĀKSLA
Pilna laika studijas Ilgums: 3 gadi Maksa gadā: 1840
Budžeta vietu skaits: 10
Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslā
INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJA
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 1940
Budžeta vietu skaits: 40

Profesionālis bakalaura grāds informācijas tehnoloģijā:

 • programmēšanas inženieris
VIEDĀS TEHNOLOĢIJAS UN MEHATRONIKA
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 2070
Budžeta vietu skaits: 15
Profesionālis bakalaura grāds mehatronikā:
 • mehatronikas inženieris
VIDES INOVĀCIJU TEHNOLOĢIJAS
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā:  2170
Budžeta vietu skaits: 15

Profesionālais bakalaurs vides zinībās

 • vides inženieris
TŪRISMA UN REKREĀCIJAS VADĪBA
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 1590 €
Nepilna laika studijas Ilgums: 4 gadi un 4 mēneši Maksa gadā: 1190 €
Budžeta vietu skaits:  
Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā tūrismā
vai
Profesionālais bakalaura grāds rekreācijas uzņēmējdarbības vadībā
 •  Uzņēmuma vadītājs
KULTŪRAS VADĪBA
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 1520 €
Nepilna laika studijas Ilgums: 4 gadi un 4 mēneši Maksa gadā: 1140 €
Budžeta vietu skaits:  
Profesionālais bakalaura grāds kultūras vadībā:
 •  Uzņēmuma vadītājs
BIZNESA UN ORGANIZĀCIJU VADĪBA
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 1520 €
Nepilna laika studijas Ilgums: 4 gadi un 4 mēneši Maksa gadā: 1140 €
Budžeta vietu skaits: 
Profesionālais bakalaura grāds biznesa administrēšanā:
 • uzņēmuma vadītājs
 • personāla vadītājs
 • starptautisko sakaru vadītājs
VADĪBAS ZINĪBAS
Pilna laika studijas Ilgums: 1 gads*
Ilgums: 2 gadi**  
Maksa gadā: 1520 €
Budžeta vietu skaits:  
 • Uzņēmējdarbības vadība
 • Sabiedrības vadība
 • Izglītības vadība
* Personām ar iepriekš iegūtu profesionālo augstāko izglītību.
**Personām ar iepriekš iegūtu akadēmisko augstāko izglītību.

Skatīt piedāvātās maģistru programmas!