Pamatstudijas

Studiju programmas

PIRMSSKOLAS SKOLOTĀJS
Pilna laika studijas Ilgums: 2 gadi Maksa gadā: 1590 €
Nepilna laika neklātienes studijas Ilgums: 2 gadi un 5 mēneši Maksa gadā: 1190 €
Budžeta vietu skaits: 19
Pirmsskolas skolotājs, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma
LOGOPĒDIJA
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 1590
Nepilna laika studijas Ilgums: 4 gadi un 5 mēneši Maksa gadā: 1190 €
Budžeta vietu skaits: 18
Profesionālais bakalaura grāds logopēdijā
 • skolotājs logopēds
SĀKUMIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 1590 €
Nepilna laika studijas Ilgums: 4 gadi un 5 mēneši Maksa gadā: 1190
Budžeta vietu skaits: 20
Profesionālais bakalaura grāds pedagogu izglītībā
 • skolotājs
SKOLOTĀJS
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 1590
Nepilna laika studijas Ilgums: 4 gadi un 5 mēneši Maksa gadā: 1190 €
Budžeta vietu skaits: 30
Profesionālais bakalaura grāds izglītībā
 • Skolotājs
 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Matemātikas skolotājs

VAI

 • Angļu valodas skolotājs

 • Vācu valodas skolotājs

 • Datorikas skolotājs

 • Dizaina un tehnoloģiju skolotājs

 • Bioloģijas skolotājs

un jebkurš
atšķirīgs
priekšmets

 • Angļu valodas skolotājs

 • Bioloģijas skolotājs

 • Datorikas skolotājs

 • Dizaina un tehnoloģiju skolotājs

 • Latviešu valodas kā valsts valodas skolotājs

 • Matemātikas skolotājs

 • Vācu valodas skolotājs 

 • Dabaszinību skolotājs; Fizikas skolotājs; Ģeogrāfijas skolotājs; (jebkurā to divu savstarpējā kombinācijā)

SOCIĀLAIS DARBINIEKS
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 1730 €
Nepilna laika studijas Ilgums: 4 gadi un 6 mēneši Maksa gadā: 1300 €
Budžeta vietu skaits: 7
Profesionālais bakalaura grāds sociālajā darbā:
 • sociālais darbinieks
BALTU FILOLOĢIJA, KULTŪRA UN KOMUNIKĀCIJA
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 1520 €
Budžeta vietu skaits: 11

Humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā.

 • baltu valodu studijas

 • literatūras, kultūras un komunikācijas studijas

EIROPAS VALODU UN KULTŪRAS STUDIJAS
Pilna laika studijas Ilgums: 3 gadi (ar priekšzināšanām franču vai latviešu, vai krievu, vai vācu valodā) Maksa gadā: 1520 €
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi (bez priekšzināšanām franču vai latviešu, vai krievu, vai spāņu, vai vācu valodā) Maksa gadā: 1520 €

Budžeta vietu skaits 3 gadīgajā programmā: 12
Budžeta vietu skaits 4 gadīgajā programmā: 13

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds:

 • angļu un franču valodas un kultūras studijās
 • angļu un krievu valodas un kultūras studijās
 • angļu un spāņu valodas un kultūras studijās
 • angļu un vācu valodas un kultūras studijās
DIZAINS
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 1840
Budžeta vietu skaits: 10

Profesionālais bakalaura grāds mākslā:

 • datordizainers
 • interjera dizainers
 • produktu dizainers
 • fotogrāfs
JAUNO MEDIJU MĀKSLA
Pilna laika studijas Ilgums: 3 gadi Maksa gadā: 1840
Budžeta vietu skaits: 10
Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslā
INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJA
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 1940
Budžeta vietu skaits: 40

Profesionālis bakalaura grāds informācijas tehnoloģijā:

 • programmēšanas inženieris
VIEDĀS TEHNOLOĢIJAS
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 2070
Budžeta vietu skaits: 15
Profesionālis bakalaura grāds mehatronikā:
 • mehatronikas inženieris
VIDES INOVĀCIJU TEHNOLOĢIJAS
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā:  2170
Budžeta vietu skaits: 15

Profesionālais bakalaurs vides zinībās

 • vides inženieris
TŪRISMA UN REKREĀCIJAS VADĪBA
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 1590 €
Nepilna laika studijas Ilgums: 4 gadi un 6 mēneši Maksa gadā: 1190 €
Budžeta vietu skaits: 10

Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā:

 • tūrisma nozares uzņēmuma vadītājs
 • tūrisma un atpūtas organizācijas vadītājs
KULTŪRAS VADĪBA
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 1520 €
Nepilna laika studijas Ilgums: 4 gadi un 6 mēneši Maksa gadā: 1140 €
Budžeta vietu skaits: 10
Profesionālais bakalaura grāds kultūras vadībā:
 • kultūras darba vadītājs
BIZNESA UN ORGANIZĀCIJU VADĪBA
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 1520 €
Nepilna laika studijas Ilgums: 4 gadi un 6 mēneši Maksa gadā: 1140 €
Budžeta vietu skaits: 15

Profesionālais bakalaura grāds biznesa administrēšanā:

 • uzņēmuma un iestādes vadītājs
 • personāla vadītājs
 • ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs

Skatīt piedāvātās maģistru programmas!