Pamatstudijas

Studiju programmas

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJA
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 2100 €
Budžeta vietu skaits: 40

Profesionālis bakalaura grāds informācijas tehnoloģijā:

 • programmēšanas inženieris
VIEDĀS TEHNOLOĢIJAS UN MEHATRONIKA
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 2220 €
Budžeta vietu skaits:  15
Profesionālais bakalaura grāds mehatronikā:
 • mehatronikas inženieris
VIDES INOVĀCIJU TEHNOLOĢIJAS
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā:  2400 €
Budžeta vietu skaits:  15

Profesionālais bakalaura grāds vides inženierzinātnēs

 • vides inženieris

  


BALTU FILOLOĢIJA, KULTŪRA UN KOMUNIKĀCIJA
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 1700 €
Budžeta vietu skaits:  10

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā.

 • baltu valodu studijas

 • literatūras, kultūras un komunikācijas studijas

EIROPAS VALODU UN KULTŪRAS STUDIJAS
Pilna laika studijas Ilgums: 3 gadi (ar priekšzināšanām franču vai latviešu, vai krievu, vai vācu valodā) Maksa gadā: 1700 €
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi (bez priekšzināšanām franču vai latviešu, vai krievu, vai spāņu, vai vācu valodā) Maksa gadā: 1700 €

Budžeta vietu skaits 3 gadīgajā programmā: 13
Budžeta vietu skaits 4 gadīgajā programmā: 13 

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds:

 • angļu un franču valodas un kultūras studijās
 • angļu un krievu valodas un kultūras studijās
 • angļu un spāņu valodas un kultūras studijās
 • angļu un vācu valodas un kultūras studijās
DIZAINS
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 2000 €
Budžeta vietu skaits:  15

Profesionālais bakalaura grāds mākslā:

 • datordizainers
 • interjera dizainers
 • produktu dizainers
 • fotogrāfs
JAUNO MEDIJU MĀKSLA
Pilna laika studijas Ilgums: 3 gadi Maksa gadā: 2000 €
Budžeta vietu skaits:  13
Humanitāro zinātņu bakalaura grāds mākslā

  


LOGOPĒDIJA
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 1800 €
Nepilna laika studijas Ilgums: 4 gadi un 5 mēneši Maksa gadā: 1300 €
Budžeta vietu skaits:  15
Profesionālais bakalaura grāds logopēdijā
 • skolotājs logopēds
SKOLOTĀJS
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 1800 €
Nepilna laika studijas Ilgums: 4 gadi un 5 mēneši Maksa gadā: 1300 €
Budžeta vietu skaits: 60
 Profesionālais bakalaura grāds pedagogu izglītībā
 • skolotājs
SKOLOTĀJS
Pilna laika studijas Ilgums: 1 gads  
Vairāk informāciju par pieteikšanos meklēt www.macitspeks.lv
SOCIĀLAIS DARBINIEKS
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 1900 €
Nepilna laika studijas Ilgums: 4 gadi un 6 mēneši Maksa gadā: 1400€
Budžeta vietu skaits:  15
Profesionālais bakalaura grāds sociālajā darbā:
 • sociālais darbinieks
PIRMSSKOLAS SKOLOTĀJS
Pilna laika studijas Ilgums: 2 gadi Maksa gadā: 1800 €
Nepilna laika neklātienes studijas Ilgums: 2 gadi un 5 mēneši Maksa gadā: 1300 €
Budžeta vietu skaits:  20
Skolotājs
SĀKUMIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 1800 €
Nepilna laika studijas Ilgums: 4 gadi un 5 mēneši Maksa gadā: 1300 €
Budžeta vietu skaits:  15
Profesionālais bakalaura grāds pedagogu izglītībā
 • skolotājs

   


BIZNESA UN ORGANIZĀCIJU VADĪBA
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 1700 €
Nepilna laika studijas Ilgums: 4 gadi un 4 mēneši Maksa gadā: 1300 €
Budžeta vietu skaits: 15
Profesionālais bakalaura grāds biznesa administrēšanā:
 • uzņēmuma vadītājs
 • personāla vadītājs
 • starptautisko sakaru vadītājs
KULTŪRAS VADĪBA
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 1700 €
Nepilna laika studijas Ilgums: 4 gadi un 4 mēneši Maksa gadā: 1300 €
Budžeta vietu skaits:  10
Profesionālais bakalaura grāds kultūras vadībā:
 •  Uzņēmuma vadītājs
TŪRISMA UN REKREĀCIJAS VADĪBA
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 1800 €
Nepilna laika studijas Ilgums: 4 gadi un 4 mēneši Maksa gadā: 1300 €
Budžeta vietu skaits:  10
Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā tūrismā
vai
Profesionālais bakalaura grāds rekreācijas uzņēmējdarbības vadībā
 •  Uzņēmuma vadītājs

Skatīt piedāvātās maģistru programmas!