Pamatstudijas

Studiju programmas

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJA
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 2100 €
Profesionālis bakalaura grāds informācijas tehnoloģijā:
 • programmēšanas inženieris
VIEDĀS TEHNOLOĢIJAS UN MEHATRONIKA
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 2220 €
Profesionālais bakalaura grāds mehatronikā:
 • mehatronikas inženieris
VIDES INOVĀCIJU TEHNOLOĢIJAS
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā:  2400 €
Profesionālais bakalaura grāds vides inženierzinātnēs:
 • vides inženieris

  


BALTU FILOLOĢIJA, KULTŪRA UN KOMUNIKĀCIJA
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 1700 €
Humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā:
 • baltu valodu studijas
 • literatūras, kultūras un komunikācijas studijas
EIROPAS VALODU UN KULTŪRAS STUDIJAS
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi (bez priekšzināšanām franču vai krievu, vai spāņu, vai vācu valodā)
Ilgums: 3 gadi (ar priekšzināšanām franču vai krievu, vai spāņu vai vācu valodā)
Maksa gadā: 1700 €
Humanitāro zinātņu bakalaura grāds:
 • angļu un franču valodas un kultūras studijās
 • angļu un krievu valodas un kultūras studijās
 • angļu un spāņu valodas un kultūras studijās
 • angļu un vācu valodas un kultūras studijās
DIZAINS
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 2000 €
Profesionālais bakalaura grāds mākslā:
 • datordizainers
 • mākslas fotogrāfs
JAUNO MEDIJU MĀKSLA
Pilna laika studijas Ilgums: 3 gadi Maksa gadā: 2000 €
Humanitāro zinātņu bakalaura grāds mākslā

  


LOGOPĒDIJA
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 1800 €
Nepilna laika studijas Ilgums: 4 gadi un 5 mēneši Maksa gadā: 1300 €
Profesionālais bakalaura grāds logopēdijā:
 • skolotājs logopēds
SKOLOTĀJS
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 1800 €
Nepilna laika studijas Ilgums: 4 gadi un 5 mēneši Maksa gadā: 1300 €
 Profesionālais bakalaura grāds pedagogu izglītībā:
 • skolotājs

Iespēja izvēlēties un apgūt vienu apakšprogrammu:

 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs

 • Matemātikas skolotājs

 

VAI

Iespēja kombinēt un apgūt divas vai vairākas apakšprogrammas:

 • Angļu valodas skolotājs

 • Vācu valodas skolotājs

 • Datorikas skolotājs

 • Dizaina un tehnoloģiju skolotājs

 • Bioloģijas skolotājs

 • Latviešu valodas kā valsts valodas un kā svešvalodas skolotājs

 • Matemātikas skolotājs

 • Dabaszinību skolotājs (dabaszinību un fizikas vai ģeogrāfijas skolotājs)

SOCIĀLAIS DARBINIEKS
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 1900 €
Nepilna laika studijas Ilgums: 4 gadi un 6 mēneši Maksa gadā: 1400€
Profesionālais bakalaura grāds sociālajā darbā:
 • sociālais darbinieks
PIRMSSKOLAS SKOLOTĀJS
Pilna laika studijas Ilgums: 2 gadi Maksa gadā: 1800 €
Nepilna laika neklātienes studijas Ilgums: 2 gadi un 5 mēneši Maksa gadā: 1300 €

1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība:

 • Skolotājs
SĀKUMIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 1800 €
Nepilna laika studijas Ilgums: 4 gadi un 5 mēneši Maksa gadā: 1300 €
Profesionālais bakalaura grāds pedagogu izglītībā
 • skolotājs
Studiju laikā iespējams izvēlēties un apgūt vienu vai divus izvēles moduļus:
 • profesionālā lietpratība pirmsskolas metodiskajā darbā
 • dažādības kompetence iekļaujošā izglītībā
 • mācību jomu saturs un mācīšanās pieejas pirmsskolā”
 • mūzikas skolotājs

   


BIZNESA UN ORGANIZĀCIJU VADĪBA
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 1700 €
Nepilna laika studijas Ilgums: 4 gadi un 4 mēneši Maksa gadā: 1300 €
Profesionālais bakalaura grāds biznesa administrēšanā:
 • uzņēmuma vadītājs
 • personāla vadītājs
 • starptautisko sakaru vadītājs
KULTŪRAS VADĪBA
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 1700 €
Nepilna laika studijas Ilgums: 4 gadi un 4 mēneši Maksa gadā: 1300 €
Profesionālais bakalaura grāds kultūras vadībā:
 •  Uzņēmuma vadītājs
TŪRISMA UN REKREĀCIJAS VADĪBA
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 1800 €
Nepilna laika studijas Ilgums: 4 gadi un 4 mēneši Maksa gadā: 1300 €
Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā tūrismā
vai
Profesionālais bakalaura grāds rekreācijas uzņēmējdarbības vadībā
 •  Uzņēmuma vadītājs

Skatīt piedāvātās maģistru programmas!