Pamatstudijas

Studiju programmas

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 2270 €
Iegūstamais grāds: profesionālais bakalaura grāds informācijas tehnoloģijās

Kvalifikācija: programmēšanas inženieris

VIEDĀS TEHNOLOĢIJAS UN MEHATRONIKA
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 2200 €
Iegūstamais grāds: profesionālais bakalaura grāds mehatronikā

Kvalifikācija: mehatronikas inženieris

VIDES INOVĀCIJU TEHNOLOĢIJAS
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 2540 €
Iegūstamais grāds: profesionālais bakalaura grāds vides inženierzinātnēs

Kvalifikācija: vides inženieris


BALTU FILOLOĢIJA, KULTŪRA UN KOMUNIKĀCIJA*
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 1780 €
Iegūstamais grāds: humanitāro zinātņu akadēmiskais bakalaura grāds filoloģijā
*Saistībā ar LiepU studiju virziena “Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas” pārakreditāciju, 2024. gada 1. septembrī programmas “Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” studenti varēs turpināt studijas apvienotajā studiju programmā “Valodu un kultūras studijas”
EIROPAS VALODU UN KULTŪRAS STUDIJAS*
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi  Maksa gadā: 1780 €
Iegūstamais grāds: humanitāro zinātņu bakalaura grāds
 • angļu un franču valodas un kultūras studijās
 • angļu un spāņu valodas un kultūras studijās
 • angļu un vācu valodas un kultūras studijās
*Saistībā ar LiepU studiju virziena “Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas” pārakreditāciju, 2024. gada 1. septembrī programmas “Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” studenti varēs turpināt studijas apvienotajā studiju programmā “Valodu un kultūras studijas”
JAUNO MEDIJU MĀKSLA UN DIZAINS
Pilna laika studijas Ilgums: 3 gadi Maksa gadā: 2150 €
Iegūstamais grāds: Humanitāro zinātņu bakalaura grāds audiovizuālajā mākslā un mediju mākslā

LOGOPĒDIJA
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 1860 €
Nepilna laika studijas Ilgums: 4 gadi un 5 mēneši Maksa gadā: 1400 €
Iegūstamais grāds: profesionālais bakalaura grāds logopēdijā

Kvalifikācija: skolotājs logopēds

SOCIĀLAIS DARBINIEKS
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 2030 €
Nepilna laika studijas Ilgums: 4 gadi un 5 mēneši Maksa gadā: 1500 €
Iegūstamais grāds: profesionālais bakalaura grāds sociālajā darbā

Kvalifikācija: sociālais darbinieks

PIRMSSKOLAS SKOLOTĀJS
Pilna laika studijas Ilgums: 2 gadi Maksa gadā: 1860 €
Nepilna laika studijas Ilgums: 2 gadi un 5 mēneši Maksa gadā: 1400 €
Iegūstamais grāds: 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Kvalifikācija: skolotājs

SĀKUMIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 1860 €
Nepilna laika studijas Ilgums: 4 gadi un 5 mēneši Maksa gadā: 1400 €
Iegūstamais grāds: profesionālais bakalaura grāds pedagogu izglītībā

Kvalifikācija: skolotājs

Studiju laikā iespējams izvēlēties un apgūt vienu vai divus izvēles moduļus:
 • profesionālā lietpratība pirmsskolas metodiskajā darbā
 • dažādības kompetence iekļaujošā izglītībā
 • mācību jomu saturs un mācīšanās pieejas pirmsskolā
 • mūzikas skolotājs
SKOLOTĀJS
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 1860 €
Nepilna laika studijas Ilgums: 4 gadi un 5 mēneši Maksa gadā: 1400 €
Iegūstamais grāds: profesionālais bakalaura grāds pedagogu izglītībā

Kvalifikācija: skolotājs

Studiju laikā iespējams izvēlēties un apgūt vienu apakšprogramu:
 • latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • matemātikas skolotājs
VAI kombinēt un apgūt divas vai vairākas apakšprogrammas:
 • angļu valodas skolotājs
 • vācu valodas skolotājs
 • datorikas skolotājs
 • dizaina un tehnoloģiju skolotājs
 • bioloģijas skolotājs
 • dabaszinību skolotājs (dabaszinību un fizikas vai ģeogrāfijas skolotājs)
 • latviešu valodas kā valsts valodas un kā svešvalodas skolotājs
 • matemātikas skolotājs

BIZNESA UN ORGANIZĀCIJAS VADĪBA
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 1780 €
Nepilna laika studijas Ilgums: 4 gadi un 4 mēneši Maksa gadā: 1400 €
Iegūstamais grāds: profesionālais bakalaura grāds biznesa administrēšanā

Kvalifikācija: uzņēmuma vadītājs vai personāla vadītājs

KULTŪRAS VADĪBA
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 1780 €
Nepilna laika studijas Ilgums: 4 gadi un 4 mēneši Maksa gadā: 1400 €
Iegūstamais grāds: profesionālais bakalaura grāds kultūras vadībā:

Kvalifikācija: uzņēmuma vadītājs

TŪRISMA UN REKREĀCIJAS VADĪBA
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 1860 €
Nepilna laika studijas Ilgums: 4 gadi un 4 mēneši Maksa gadā: 1400 €
Iegūstamais grāds: profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā tūrismā vai profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā rekreācijā

Kvalifikācija: uzņēmuma vadītājs


Skatīt piedāvātās maģistra studiju programmas