Nāc studēt

Maģistrantūra

KARJERAS KONSULTANTS
Pilna laika studijas Ilgums: 2 gadi Maksa gadā: 1790 €
Nepilna laika studijas Ilgums: 2 gadi un 6 mēneši  
Budžeta vietu skaits: 12
 • karjeras konsultants un sociālais pedagogs
 • karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists

SOCIĀLAIS DARBS
Pilna laika studijas Ilgums: 1 gadi Maksa gadā: 1950 €
Budžeta vietu skaits: 5
Profesionālais maģistrs sociālajā darbā 
 MŪZIKAS TERAPIJA
Nepilna laika studijas Ilgums: 3 gadi Maksa gadā: 1540 €
Profesionālais maģistrs veselības aprūpē
 IZGLĪTĪBAS ZINĀTNES
Pilna laika studijas Ilgums: 1 gads un 3 mēneši
Ilgums: 2 gadi*
Maksa gadā: 1790 €
Nepilna laika klātiene Ilgums: 1 gads un 8 mēneši
Ilgums: 2 gadi un 5 mēneši*
Maksa gadā: 1340 €
Budžeta vietu skaits: 28

 * Specializācijas virzieni: “Dažādība un iekļaušanās izglītībā”, “Mācīšana un mācīšanās lietpratībai”, “Cilvēka uzvedība un izglītība” un “Izglītības vadība”

 SKOLOTĀJS
Pilna laika studijas Ilgums: 1 gads  
Vairāk informāciju par pieteikšanos meklēt www.macitspeks.lv
RAKSTNIECĪBAS STUDIJAS
Pilna laika studijas Ilgums: 2 gadi Maksa gadā: 1710 €
Budžeta vietu skaits: 11
Humanitāro zinātņu maģistrs rakstniecības studijās
JAUNIE MEDIJI UN AUDIOVIZUĀLĀ MĀKSLA*
Pilna laika studijas Ilgums: 2 gadi Maksa gadā: 3230 €
Budžeta vietu skaits: 6
 • Digitālā māksla

 • Skaņu māksla un elektroniskā mūzika

Studiju programma tiek īstenota angļu valodā
* Programma tiek īstenota sadarbībā ar Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolu(RISEBA)

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJA
Pilna laika studijas

Ilgums: 1 gads un 6 mēneši
Ilgums: 2 gadi
Ilgums: 3 gadi

Maksa gadā: 2180 €
Budžeta vietu skaits: 7
 • Informācijas tehnoloģijas projektu vadīšana
 • Programmatūras inženierija
EKOTEHNOLOĢIJA
Pilna laika studijas Ilgums: 1 gads un 6 mēneši
Studijas notiek katru otro piektdienu un sestdienu
Maksa gadā: 2440 €
Budžeta vietu skaits: 13
 • Vides ekonomika
 • Vides psiholoģija un veselība
 • Vides tehnoloģija
VADĪBAS ZINĪBAS
Pilna laika studijas Ilgums: 1 gads un 6 mēneši*
Ilgums: 2 gadi un 6 mēneši**
Maksa gadā: 1710 €
Nepilna laika studijas Ilgums: 2 gadi*** Maksa gadā: 1280 €
Budžeta vietu skaits: 10
 • Uzņēmējdarbības vadība
 • Sabiedrības vadība
 • Izglītības vadība

*    Personām ar iepriekš iegūtu profesionālo augstāko izglītību.
**  Lielāks studiju programmas apjoms.
*** Personām ar iepriekš iegūtu akadēmisko augstāko izglītību.