Nāc studēt

Maģistrantūra

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJA
Pilna laika studijas

Ilgums: 1 gads un 6 mēneši
Ilgums: 2 gadi
Ilgums: 3 gadi

Maksa gadā: 2400 €
Budžeta vietu skaits:  10

Profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā

  • informācijas tehnoloģijas projektu vadītājs 
  • programmēšanas inženieris
EKOTEHNOLOĢIJAS
Pilna laika studijas Ilgums: 1 gads un 6 mēneši
Studijas notiek katru otro piektdienu un sestdienu
Maksa gadā: 2700 €
Budžeta vietu skaits:  12

Profesionālais maģistrs vides zinātnē un vides pārvaldē

JAUNIE MEDIJI UN AUDIOVIZUĀLĀ MĀKSLA*
Pilna laika studijas Ilgums: 2 gadi Maksa gadā: 3230 €
Budžeta vietu skaits:

Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā

  • digitālā māksla

  • skaņu māksla un elektroniskā mūzika

Studiju programma tiek īstenota angļu valodā
* Programma tiek īstenota sadarbībā ar Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu "RISEBA"

RAKSTNIECĪBAS STUDIJAS
Pilna laika studijas Ilgums: 2 gadi Maksa gadā: 1900 €
Budžeta vietu skaits:  15
Humanitāro zinātņu maģistra grāds rakstniecības studijās
SOCIĀLAIS DARBS
Pilna laika studijas Ilgums: 1 gadi Maksa gadā: 2100 €
Budžeta vietu skaits:  15
Profesionālais maģistra grāds sociālajā darbā 
 MĀKSLAS TERAPIJA
Nepilna laika studijas Ilgums: 3 gadi Maksa gadā: 1700 €
Profesionālais maģistra grāds veselības aprūpē
  • mākslas terapeits
 IZGLĪTĪBAS ZINĀTNES
Pilna laika studijas Ilgums: 1 gads un 3 mēneši
Ilgums: 2 gadi*
Maksa gadā: 2000 €
Nepilna laika klātiene Ilgums: 1 gads un 8 mēneši
Ilgums: 2 gadi un 5 mēneši*
Maksa gadā: 1340 €
Budžeta vietu skaits (1,3 gadi): 15  
Budžeta vietu skaits (2 gadi): 10  
Izglītības zinātņu maģistra grāds

 * Specializācijas virzieni: “Dažādība un iekļaušanās izglītībā”, “Mācīšana un mācīšanās lietpratībai”, “Cilvēka uzvedība un izglītība” un “Izglītības vadība”

VADĪBAS ZINĪBAS
Pilna laika studijas Ilgums: 1 gads*
Ilgums: 2 gadi**
Maksa gadā: 1900 €
Budžeta vietu skaits: 10
Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā 
Profesionālais maģistra grāds sabiedrības vadībā 
Profesionālais maģistra grāds izglītības vadībā 
  • organizācijas vadītājs

*  Personām ar iepriekš iegūtu profesionālo augstāko izglītību.
** Personām ar iepriekš iegūtu akadēmisko augstāko izglītību.Aplūkot pirmā līmeņa studijas