Nāc studēt

Maģistrantūra

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS
Pilna laika studijas

Ilgums: 2 gadi (ar/ bez kvalifikācijas)
Ilgums: 3 gadi (ar kvalifikāciju)

Maksa gadā: 2550 €
Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijās

Kvalifikācija: informācijas tehnoloģijas projektu vadītājs vai programmēšanas inženieris

EKOTEHNOLOĢIJAS
Pilna laika studijas Ilgums: 1 gads un 6 mēneši Maksa gadā: 2850 €
Iegūstamais grāds: profesionālais maģistrs vides zinātnē un vides pārvaldē
VADĪBAS ZINĪBAS
Pilna laika studijas

Ilgums: 1 gads 
Ilgums: 2 gadi 

Maksa gadā: 2000 €
Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, sabiedrības vadībā vai izglītības vadībā 

Kvalifikācija: organizācijas vadītājs (ar studiju ilgumu 2 gadi)

JAUNIE MEDIJI UN AUDIOVIZUĀLĀ MĀKSLA
Pilna laika studijas

Ilgums: 2 gadi 

Maksa gadā: 4000 €

Iegūstamais grāds: humanitāro zinātņu maģistra grāds audiovizuālajā un mediju mākslā

Studiju programma tiek īstenota angļu valodā

RAKSTNIECĪBAS STUDIJAS
Pilna laika studijas Ilgums: 2 gadi Maksa gadā: 2000 €
Iegūstamais grāds: humanitāro zinātņu akadēmiskais maģistra grāds rakstniecības studijās
SOCIĀLĀ DARBA VADĪBA
Pilna laika studijas

Ilgums: 1 gads un 5 mēneši
Ilgums: 2 gadi 

Maksa gadā: 2280 €
Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds sociālajā darbā

Kvalifikācija: vadošais sociālais darbinieks

 MĀKSLAS TERAPIJA
Nepilna laika studijas Ilgums: 3 gadi Maksa gadā: 1800 €
Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds veselības aprūpē

Kvalifikācija: mākslas terapeita profesionālā kvalifikācija

 IZGLĪTĪBAS ZINĀTNES
Pilna laika studijas Ilgums: 1 gads un 3 mēneši
Ilgums: 2 gadi
Maksa gadā: 2090 €
Nepilna laika klātiene Ilgums: 1 gads un 8 mēneši
Ilgums: 2 gadi un 6 mēneši
Maksa gadā: 1570 €

Iegūstamais grāds: maģistra grāds izglītības zinātnēs

Specializācijas virzieni:

  • dažādība un iekļaušanās izglītībā
  • mācīšana un mācīšanās lietpratībai
  • cilvēka uzvedība un izglītība
  • izglītības vadība
SKOLOTĀJS
Pilna laika studijas Ilgums: 1 gads

Vairāk informāciju par pieteikšanos meklēt www.macitspeks.lv

    


Skatīt piedāvātās doktora studiju programmas