Pilna laika studijas

Jaunie mediji un audiovizuālā māksla

Akreditēta akadēmiskā maģistra studiju programma

Jaunie mediji un audiovizuālā māksla
(studiju programma tiek īstenota angļu valodā)

(budžeta un maksas studiju vietas)

 

Studiju programmas apakšvirzieni

  • Digitālā māksla

  • Skaņas māksla un elektroniskā mūzika

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 2 gadi

Iegūstamais grāds

Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā

Programmas saturs

Radošā pētniecība un konceptuālā domāšana; Vizuālā kultūra un jauno mediju estētika; Audio kultūra, skaņas teorija un producēšana; Interaktīvie mediji un multimediju performances; Radošās industrijas un kultūrā balstīta ekonomika; Mediju teorija un pētniecības metodes; Mākslas, zinātnes un digitālo tehnoloģiju vēsture, teorija un prakse.

  1. Digitālā māksla pievēršas mākslas darbu radīšanai, izmantojot digitālās tehnoloģijas, mijiedarbojoties ar zinātni un realizējot radošus projektus jauno mediju mākslā.

  2. Skaņas māksla un elektroniskās mūzikas virziens īsteno kompozicionālas idejas skaņas mākslā, elektroniskajā mūzikā un audiovizuālajās performancēs.

Uzņemšanas prasība

– humanitāro vai sociālo zinātņu bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība humanitārajās zinātnēs vai izglītības zinātnēs, vai informācijas tehnoloģiju zinātnēs, vai datorzinātnēs

Iestājpārbaudījumi:

  • jauno mediju vai audiovizuālās mākslas pētījuma pieteikums maģistra darbam

  • radošās darbības portfolio prezentācija

Iespējas pēc maģistra grāda ieguves

  • veidot radošo karjeru kā individuālam māksliniekam

  • strādāt kādā radošās industrijas jomā vai veidot savu radošo uzņēmumu

  • turpināt studijas LiepU doktora studiju programmā “Jauno mediju māksla” vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs

Studiju veids

Apakšvirzieniem Digitālā māksla un Skaņas māksla un elektroniskā mūzika studijas notiek angļu valodā. Programma tiek īstenota gan Rīgā, gan Liepājā, lekcijas plānotas ceturtdienas un piektdienas vakaros, un sestdienās.

Studiju programmas direktore – Mg. art. Maija Demitere

Kontakti

26546776; 29141483

rasa@rixc.org

Vairāk informācijas:
http://mplab.lv/lv/izglitiba/1/
https://www.facebook.com/AVdigitalarts/