Studiju programmas

Jauno mediju māksla

Akreditēta akadēmiskā bakalaura studiju programma
(budžeta un maksas studiju vietas)

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 3 gadi

 Iegūstamais grāds

Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslā

 Programmas saturs

Vizuālās mākslas valoda; Vizuālās mākslas vēsture un teorija; Tehnoloģijas digitālajiem medijiem; 2D interaktīvajiem medijiem; 3D interaktīvajiem medijiem; Fotogrāfija; Kultūras teorija un filozofija; Dizains, dizaina metodes un vizualizācija; Mediju teorija; Projektu menedžments; Skaņu māksla un skaņa jaunajiem medijiem; Jauno mediju valoda; Mākslas un dizaina pētījuma metodoloģija; Tīkla māksla; Kustīgs attēls: video māksla; Spēle un interaktivitāte mākslā; Signāli un sistēmas skaņu mākslā; Animācija

 Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

  • CE latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā vai STIP svešvalodā

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām:

  • gada atzīme (atestātā/diplomā) vai CE latviešu valodā un svešvalodā un matemātikā

Iestājpārbaudījums:

  • kompozīcijā (portfolio prezentācija)

Priekšrocības:

  • 1.–3. vietas ieguvējiem latviešu valodas un literatūras, svešvalodu vai vizuālās mākslas olimpiādē 2019.– 2021. gadā

 Iespējas pēc bakalaura grāda ieguves

  • strādāt kādā radošās industrijas jomā

  • turpināt izglītību LiepU maģistra studiju programmā Jaunie mediji un audiovizuālā māksla, Vispārējās izglītības skolotājs, Vadības zinības vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs

 Studiju programmas direktora p. i. – Mg. art. Anna Priedola, Mākslas pētījumu laboratorijas zinātniskā asistente

 Kontakti

29175201; 29141483

anna.priedola@liepu.lv

Plašāka informācija par programmu un studentu darbiem
http://mplab.lv/lv/izglitiba/