Publications: 2021

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Jauno mediju mākslas 2020. gada rudens semestra aktivitātes Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Anna Priedola 2021
2 Jaunvārdu pētniecības problemātika mūsdienu leksikoloģijā un leksikogrāfijā: Latvijas un Lietuvas pieredze Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Elza Ozola, Anita Helviga 2021
3 Kad iemantota “augšas redze” (Par Noras Ikstenas “Ūdens mirdzēšana”) Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2021
4 Knowledge Management in Artificial Intelligence based automated E-material formatting tool Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Kristīne Mackare, Anita Jansone 2021
5 Kompetences jēdziena izpratne pedagogu tālākizglītībā un mūžizglītībā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ilma Neimane 2021
6 Kompetenču pieeja un latviešu valodas apguve pirmsskolā: problēmas un risinājumi Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Dina Bethere, Agrita Tauriņa, Tija Zīriņa 2021
7 Kopdarbs portreta radīšanā (Par Andra Akmentiņa romānu “Meklējot Ezeriņu”) Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2021
8 Kriminālelementi A. Niedras prozā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Linda Zulmane 2021
9 Kurzeme Andras Manfeldes grāmatās bērniem Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Sandra Okuņeva 2021
10 Kurzemes iekopšana: Olafa Gūtmaņa dzīves un mākslas ceļos Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Edgars Lāma 2021
11 Kurzemes kultūras enciklopēdiskā vārdnīca: koncepcija, īstenošana, digitalizēšana Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma, Sigita Ignatjeva, Sandra Okuņeva 2021
12 Latviešu mācībvalodas un mazākumtautību izglītības iestāžu vidusskolēnu latviešu valodas kompetence: salīdzinošais pētījums Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Zenta Anspoka 2021
13 Latviešu valodas apguve. XII Starptautiskais baltistu kongress: starptautiski recenzēts zinātnisko rakstu krājums Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Rakstu krājums Dace Markus 2021
14 Latviešu valodas lietpratība un tās pilnveides iespējas vidusskolā. Metodisks līdzeklis skolotājiem, mācību līdzekļu autoriem un vērtētājiem Institute of Educational Sciences (IES) Other publications Zenta Anspoka, Sanita Martena 2021
15 Latviešu valodniecības un literatūrzinātnes terminoloģijas saskares punkti. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Anita Helviga 2021
16 Latviešu zinātnes valodas pētniecības virzieni 21. gadsimtā: literatūras apskats Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece, Agnese Dubova 2021
17 Learning of Latvian Language in Pre-Schools in Linguistically Heterogeneous Situations Institute of Educational Sciences (IES) , Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Agrita Tauriņa, Tija Zīriņa 2021
18 Lielais māneklis Laiks (Par Māra Bērziņa romānu “Nākotnes kalējs”) Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2021
19 Liepājas Jauno mediju mākslas arhīvs 2010–2210 - Other publications Anna Priedola, Paula Vītola, Diāna Bočkova 2021
20 Lingvistiskās attieksmes izpausmes uzrunas lietojumā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Linda Lauze 2021
21 Literatūras un kultūras pētniecības ceļos Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Edgars Lāma 2021
22 Lorentzian Geometry and Variability Reduction in Airplane Boarding: Slow Passengers First Outperforms Random Boarding Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Sveinung Erland, Jevgenijs Kaupužs, Albert Steiner, Eitan Bachmat 2021
23 Mateos Blanco, Belén. El microrrelato como herramienta didáctica en la enseñanza de ELE. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Agata Babina 2021
24 Matīss Vītiņš (1795-1861) Ezerē un Purmsātos - skolotājs, rakstnieks un pirmais latviešu žurnālists Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2021
25 Mēs to varam īstenot Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2021