Publications: 2021

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Migrācijas krīzes izaicinājumi mūžizglītības kontekstā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Ilma Neimane 2021
2 Modes preču tirdzniecība tiešsaistē Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Sarmīte Jēgere 2021
3 Multi-layered higher education e-learning framework Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Radka Nacheva, Anita Jansone 2021
4 Multidimensional characteristics of teacher’s professional competence – challenge and perspectives during education transformation process Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Inta Kulberga 2021
5 Mūsdienu komunikācijas paradumu maiņa starp skolēniem un skolotājiem dažādās paaudzēs Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ingūna Griškēviča 2021
6 Mūzikas terapija II: pētniecība, pieredze, prakse, atmiņas Institute of Educational Sciences (IES) Monography Mirdza Paipare 2021
7 MŪZIKAS TERAPIJA: Metodes un tehnikas Institute of Educational Sciences (IES) Monography Mirdza Paipare 2021
8 No aizlaikiem izniris Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2021
9 Nomadiski klejojumi laikā un telpā. Par sērijas “Es esmu…” romāniem Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2021
10 Novada vēstures pētniecība: dažu piemēru analīze - Scientific publication Ārija Kolosova 2021
11 Oļģerta Krodera radošā rokraksta izpausmes publicistikā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Vēsma Lēvalde 2021
12 On one scientifically based sowing management for getting pareto-optimal crops harvest Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Sharif E. Guseynov, Ruslans Aleksejevs, Sergey Matyukhin, Jekaterina Aleksejeva, Galina Semenova 2021
13 On the issue of planning sowing agricultural crops with the minimum risk under the presence of various agroclimatic conditions Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Sharif E. Guseynov, Sergey Matyukhin, Misir J. Mardanov, Jekaterina Aleksejeva, Olga Sidorenko 2021
14 Pateicības izpausmes folklorā psiholoģiskā kontekstā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2021
15 Pedagogical challenges in Distance Learning during COVID-19 conditions – Experience of Latvia Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Inta Kulberga 2021
16 Pedagoģiskās mijiedarbības transformācija mācību procesā pandēmijas laikā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Kristīne Niedre-Lathere, Alīda Samuseviča 2021
17 Personība un laikmets Piemares zīmē Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ozola 2021
18 Personvārdi Nīcas pagasta Verbeļu kapu piemiņas zīmju uzrakstos Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Karīna Krieviņa 2021
19 Pieci Regīnas Ezeras meistardarbi Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2021
20 Piemares ļaudis un likteņi Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Ieva Ozola, Brigita Bušmane, Gita Vanaga, Daiga Straupeniece, Krišs Kapenieks, Anita Helviga, Vēsma Lēvalde, Anda Kuduma, Inta Dišlere 2021
21 Pilsēta Jāņa Hvoinska dzejā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2021
22 Pirmais teikums: zinātniskā raksta pieteikums Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece 2021
23 Pirmsskolas bērnu latviešu valoda: likumdošana un prakse Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Dace Markus 2021
24 Pirmsskolēnu latviešu valodas apguves rezultāti Latvijā: Kurzemē, Rīgā un Latgalē. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) , Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Dace Markus, Dina Bethere, Marta Jakušina, Valērija Krasovska, Kārlis Markus, Agrita Tauriņa, Alise Valtere, Tija Zīriņa 2021
25 Possibility of Determining Argumentation in Social Science Articles: The Case of Latvian. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dzintra Lele-Rozentāle, Diāna Laiveniece, Agnese Dubova, Baiba Egle 2021