Publikācijas: Alīda Samuseviča

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Civic Learning As A Prerequisite For Democratic Values And Civil Society – Case Study Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča, Dina Bethere, Linda Pavītola, Inta Kulberga 2022
2 Ieskats mācību procesa kvalitātes pilnveides stratēģijās Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2022
3 Integration of educational administration ecosystem model components for sustainable development Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Kristīne Niedre-Lathere, Alīda Samuseviča 2022
4 Pedagogical aspects of the implementation of assessment strategies. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2022
5 The Ecosystem Of The Citizenship Education Concept For Building Civic Competence Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča, Dina Bethere, Maija Ročāne, Santa Striguna 2022
6 ASSESSMENT STRATEGIES TO PROMOTE STUDENTS` LEARNING PROGRESS Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2021
7 CHALLENGES IN EDUCATION DURING PANDEMIC: TRANSFORMATION OF PUPIL AND TEACHER INTERACTION. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Kristīne Niedre-Lathere, Alīda Samuseviča 2021
8 Current aspects of professional competence formation in higher education Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Santa Striguna, Alīda Samuseviča 2021
9 Pedagoģiskās mijiedarbības transformācija mācību procesā pandēmijas laikā Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Kristīne Niedre-Lathere, Alīda Samuseviča 2021
10 Study on youth’s safety sense Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Kaspars Vārpiņš, Alīda Samuseviča 2021
11 Transformative Dimensions of Educational Change Context Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Kristīne Niedre-Lathere, Alīda Samuseviča 2021
12 Youth civic engagement – resource of social responsibility Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča, Inta Kulberga, Maija Ročāne 2021
13 About Values of an International Education Project Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Anita Līdaka, Alīda Samuseviča 2020
14 Culture of pedagogical interaction in educational process management Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Kristīne Niedre-Lathere, Alīda Samuseviča 2020
15 Debašu didaktiskās strukturēšanas pieeja svešvalodu apguvē vecāko klašu skolēniem Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2020
16 E-studiju tehnoloģijas jauniešu drošības veicināšanā Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Kaspars Vārpiņš, Alīda Samuseviča 2020
17 Pamatizglītības standarta raksturojums kontekstā ar 9.klašu skolēnu vērtību sistēmas un atbildības veidošanos Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča 2020
18 Pedagoģiskās kompetences refleksija profesionālajā izaugsmē Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Alīda Samuseviča, Santa Striguna 2020
19 Pilsoniskā līdzdalība: jauniešu potenciāls Izglītības zinātņu institūts (IZI) Monogrāfija Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča 2020
20 Students’ self – directed learning in the process of debating Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2020
21 The Development of Social Workers’ Professional Competence in Education Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Alīda Samuseviča, Santa Striguna 2020
22 The Russian Language in Latvia - The Historic Linguistic Situation Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča 2020
23 Visual communication – in the process of developing digital competence Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Alīda Samuseviča, Kristaps Lapšāns 2020
24 LIFE-LONG LEARNING SIGNIFICANT FACTOR FOR THE HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Tatjana Koķe, Alīda Samuseviča, Anna Tatarinceva 2019
25 Vizuālā māksla skolēnu radošuma un tā potenciāla veicināšanā mūsdienu izglītības sistēmā. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Gunta Krastiņa, Alīda Samuseviča 2019
  • 1
  • 2