Publications: Scientific publication

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Izglītība un subjektīvā labizjūta pieaugušo dzīves kvalitātes novērtējuma kontekstā -none- Scientific publication Mirdza Paipare, Dace Stieģele 2020
2 Izloksnes Priekules novadā 21. gadsimtā / Mundarten in der Region Priekule im 21. Jahrhundert Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ozola, Līga Agruma, Rita Kapeniece-Klauža, Elza Ozola 2020
3 Lai virsuzdevums būtu māksla Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Vēsma Lēvalde 2020
4 Latvian Theatre in Digital Age Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Vēsma Lēvalde 2020
5 Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes tekstu raksturojums lingvistiskā aspektā. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dzintra Šulce, Dana Tihomirova 2020
6 Lebendiger Heilort in Lettland Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2020
7 Liepājas Universitātes mākslas jomas docētāju radošā darbība 2019.gadā. -none- Scientific publication Inta Klāsone 2020
8 Lokālais un globālais Guntas Šnipkes dzejā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2020
9 Mācību grāmata kā nozīmīgs terminoloģijas resurss: Luda Bērziņa „Ievads latviešu tautas dzejā” (1940) Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2020
10 MAIN FEATURES OF QUALITATIVE LEARNING SPACE AND PRE-SCHOOL CHILDREN LANGUAGE DEVELOPMENT Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Agrita Tauriņa 2020
11 Marxist Ideology in Augusts Deglav’s Novel “The New World”. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Inta Genese-Plaude 2020
12 Mikrostāsta jēdziens mūsdienu literatūrā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Agata Babina 2020
13 Mūsdienu komunikācijas paradumu maiņa starp skolēniem un skolotājiem dažādās paaudzē Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ingūna Griškēviča 2020
14 Mūsdienu latviešu terminu vārdnīcas: izdevēju pieredze -none- Scientific publication Elīna Peina 2020
15 Nacionālā valoda zinātnē: Latvijas piemērs Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece, Agnese Dubova, Egita Proveja, Baiba Egle 2020
16 Nacionālās literatūras vēsture kā slazds: krievu literatūras nozīme latviešu literatūras virzībā politiskā Atkušņa laikā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Zanda Gūtmane 2020
17 National language in science: The case of Latvian Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Agnese Dubova, Diāna Laiveniece, Egita Proveja, Baiba Egle 2020
18 Nozares terminoloģija ārpus nozares un ārpus terminoloģijas Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2020
19 On some properties of limit cycles of the Biryukov equation Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Sharif E. Guseynov, Y. S. Gasimov, Juan Eduardo Nápoles Valdés 2020
20 Opportunities to Learn History and Culturology and to Develop Digital Competence in the Age of Information Technology Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Dina Bethere 2020
21 Pamatizglītības standarta raksturojums kontekstā ar 9.klašu skolēnu vērtību sistēmas un atbildības veidošanos Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča 2020
22 Par kādu folkloristikas terminu resursu laikmeta un nozares kontekstā: Latviešu valodas Terminoloģijas komisijas 8. biļetena (1956) materiāls Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2020
23 Par kādu žemaišu konstrukciju ar verbu ļubēt Sventājas latviešu valodā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Daiga Straupeniece 2020
24 Par latviešu un lietuviešu literatūras salīdzināmo pētniecību un tulkošanu. Saruna ar literatūrzinātnieci un tulkotāju Lauru Laurušaiti Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Zanda Gūtmane 2020
25 Pedagogical Aspects of Awareness Formation of Visual Art Language Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Inta Klāsone 2020