Title in original language
Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes tekstu raksturojums lingvistiskā aspektā.
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Vārds un tā pētīšanas aspekti
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
Project
Latviešu zinātnes valoda intralingvālā aspektā
DOI, ISBN, ISSN
DOI doi.org/10.37384/VTPA.2020.24.425, ISSN 1407-4737