Title in original language
Nozares terminoloģija ārpus nozares un ārpus terminoloģijas
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums. Latviešu valodas aģentūra
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
Authors
DOI, ISBN, ISSN
ISSN 1691-273x