Title in original language
Par kādu folkloristikas terminu resursu laikmeta un nozares kontekstā: Latviešu valodas Terminoloģijas komisijas 8. biļetena (1956) materiāls
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Zinātniskie raksti, Nr. 6 (XXVI). Latviešu terminoloģija simts gados. Latvijas Nacionālā bibliotēka
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
Authors
Project
Latviešu valoda
DOI, ISBN, ISSN
ISSN 2661-5134