Darbinieku kontaktinformācija:

Rektorāts

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Dace Medne Rektore
Lielā iela 14, 202. kabinets
Jana Grava Studiju prorektore
Lielā iela 14, 209. kabinets
Linda Pavītola Zinātnes prorektore
Lielā iela 14, 217a. kabinets
Daiga Ercuma Kvalitātes vadības sistēmas vadītāja
Lielā iela 14, 208. kabinets
Vita Strīķe Vecākā referente
Lielā iela 14, 202. kabinets
Uldis Zupa Attīstības direktors
Lielā iela 14, 317a. kabinets
Jeļena Trukšāne Finanšu un personāla direktore
Lielā iela 14, 207. kabinets
Inese Cipriķe Juriskonsults
Lielā iela 14, 219. kabinets
Ināra Freidenfelde Juriskonsults
Lielā iela 14, 214. kabinets
Lelde Cinovska Akadēmiskā personāla tālākizglītības projektu vadītāja
Lielā iela 14, 239. a. kabinets
Airita Lindberga Referente
Lielā iela 14, 217a. kabinets

Lēmējinstitūcijas

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Uldis Žaimis Senāta priekšsēdētājs
Lielā iela 14,
Uldis Zupa Satversmes sapulces priekšsēdētājs
Lielā iela 14,

Liepājas Universitātes Padomes sastāvs

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Andris Grafs Padomes priekšsēdētāja p.i., Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents, vadītājs Latvijā; Rīgas Stradiņa universitātes lektors;
Lielā iela 14,
Zanda Gūtmane Liepājas Universitātes profesore, vadošā pētniece
Lielā iela 14,
Pāvels Jurs Liepājas Universitātes profesors, pētnieks; Liepājas 7.vidusskolas direktors; Liepājas pilsētas domes Izglītības komisijas loceklis;
Lielā iela 14,
Kristīne Niedre-Lathere Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja
Lielā iela 14,
Salvis Roga Liepājas Universitātes un Ventspils Augstskolas lektors;
Lielā iela 14,
Vilnis Vitkovskis VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes priekšsēdētājs; Liepājas pilsētas domes deputāts
Lielā iela 14,

Dabas un inženierzinātņu fakultāte

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Anita Jansone Dekāne
Lielā iela 14, 404. kabinets
Mārīte Kadiķe Sekretāre
Lielā iela 14, 414. kabinets
Solvita Gauše-Bokuma Metodiķe
Lielā iela 14, 414. kabinets
Ieva Roze Sekretāre
Lielā iela 14, 414. kabinets
Sintija Ozoliņa Dabas zinātņu laborante
Lielā iela 14, 411. kabinets
Māra Kalniņa Laborante
Lielā iela 14,

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Anna Priedola Dekāna p.i.
Kurm. pr. 13, 202. kabinets
Inta Dižgalve Vecākā sekretāre
Kurm. pr. 13, 202. kabinets
Inese Ansule Studiju lietvede
Kurm. pr. 13, 202. kabinets
Solvita Spirģe-Sēne Mākslas studiju sekretāre
Lielā iela 14, 227.a. kabinets
Mākslas zinātņu jomas mācībspēki
Lielā iela 14, 227a. kabinets
6340 7755 (315)

Svešvalodu jomas mācībspēki
Lielā iela 14, 324. kabinets
6340 7732 (237)

Valodniecības mācībspēki
Lielā iela 14, 111. kabinets

Mākslas pētījumu laboratorija

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts

Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Maija Ročāne Dekāne
Lielā iela 14, 342. kabinets
Ginta Šneidera Vecākā sekretāre, prakšu metodiķe
Lielā iela 14, 342. kabinets
Solvita Sekača Referente
Lielā iela 14, 341. kabinets
Madara Lanka Studiju lietvede
Lielā iela 14, 314. kabinets
Agita Galdika Studiju lietvede
Lielā iela 14, 341. kabinets
Sporta pedagoģijas jomas mācībspēki
Lielā iela 14, 126. kabinets
(238) 2933 1724

Dace Stieģele Mūzikas terapijas centra vadītāja
Lielā iela 14, 121. kabinets
Logopēdijas centrs
Lielā iela 14, 138. kabinets

Vadības un sociālo zinātņu fakultāte

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Inta Kulberga Dekāne
Lielā iela 14, 318. kabinets
Judīte Hansena Referente
Lielā iela 14, 318. kabinets
Evita Zekuņenko Sekretāre
Lielā iela 14, 318. kabinets
Ieva Bogdane Metodiķe
Lielā iela 14, 318. kabinets
Sociālo zinātņu jomas mācībspēki
Lielā iela 14, 312. kabinets
6340 7765 (265)

Arodbiedrība

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Inta Genese-Plaude Valdes priekšsēdētāja
Lielā iela 14, 302. kabinets

Starptautisko attiecību daļa

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Ērika Lauberga - Sleže Galvenā speciāliste starptautiskās sadarbības jautājumos
Lielā iela 14, 218. kabinets
Patriks Morevs Speciālists starptautiskās sadarbības un projektu jautājumos
Lielā iela 14, 218. kabinets
Sintija Bruže Vecākā referente
Lielā iela 14, 218. kabinets
Rita Kapeniece-Klauža Projektu koordinatore
Lielā iela 14,

Bibliotēka

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Līga Krūmiņa Direktore
Lielā iela 14, 105. kabinets
Abonements
Lielā iela 14, 115. kabinets
Elektronisko resursu lasītava
Lielā iela 14, 104. kabinets
Lasītava
Lielā iela 14, 103. kabinets
Grupu telpa
Lielā iela 14, 112. kabinets
Kopētava
Lielā iela 14,

Finanšu daļa

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Agita Jansone Galvenā grāmatvede
Lielā iela 14, 204. kabinets
Linita Misus Galvenās grāmatvedes vietniece
Lielā iela 14, 217. kabinets
Norvalda Reinholce Vecākā grāmatvede
Lielā iela 14, 217. kabinets
Olga Kuskovecka-Daņilova Vecākā grāmatvede
Lielā iela 14, 217. kabinets

IT centrs

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Kaspars Lauris Vadītājs
Lielā iela 14, 231. kabinets
Oskars Kļava Vecākais datortehnikas inženieris
Lielā iela 14, 236. kabinets
Pāvels Rozīts Datortehniķis
Lielā iela 14, 237. kabinets
Pēteris Rieksiņš datortehnikas inženieris
Kurm. pr. 13,
Toms Lauris Datortehnikas inženieris
Lielā iela 14, 237. kabinets
Rihards Ričis Cīrulis Vecākais datortehnikas inženieris
Lielā iela 14, 237. kabinets

Izdevniecība "LiePA"

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Inga Ronče Vadītāja
Lielā iela 14,

Mūžizglītības nodaļa

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Ilma Neimane Vadītāja
Lielā iela 14, 439. kabinets
Viktorija Jākobsone Speciāliste mūžizglītības un projektu jautājumos
Lielā iela 14, 428. kabinets
Ieva Lika Speciāliste mūžizglītības un iepirkumu jautājumos
Lielā iela 14, 428. kabinets

Personāla un dokumentu pārvaldības daļa

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Gunta Žindule Vadītāja
Lielā iela 14, 214. kabinets
Vita Smiltniece Personāla speciāliste
Lielā iela 14, 214. kabinets
Dženeta Dreiblathena Galvenā lietvede
Lielā iela 14, 221.a. kabinets
Inguna Kopštāle Arhivāre
Lielā iela 14, 221.a. kabinets
Marta Pocjus Personāla un dokumentu pārvaldības daļas personāla lietu pārzine
Lielā iela 14, 214. kab. kabinets

Projektu daļa

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Gunta Dejus Galvenā speciāliste projektu vadībā
Lielā iela 14, 219. kabinets

Sabiedrisko attiecību daļa

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Simona Laiveniece Galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste
Lielā iela 14, 116. kabinets
Ieva Maisiņa Mārketinga speciāliste
Lielā iela 14, 116. kabinets

Saimniecības daļa

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Agate Pirktiņa Vadītāja
Lielā iela 14, 219. kabinets
Jānis Stepko Darba aizsardzības speciālists
Lielā iela 14, 219. kabinets
Ivo Puže Ēku ekspluatācijas inženieris
Lielā iela 14, 219. kabinets
Viktorija Kučinska administratore materiālo resursu sagādes jautājumos
Lielā iela 14, 219. kabinets
Daina Kalve Administrators materiālo resursu uzskaites jautājumos
Lielā iela 14, 219. kabinets

Studentu padome

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Niklāvs Oļševskis Studentu padomes priekšsēdētājs
Lielā iela 14, 125. kabinets

Studiju daļa

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Ilze Magazeina Vadītāja
Lielā iela 14, 238. kabinets
Daina Lasmane Metodiķe
Lielā iela 14, 238. kabinets
Lilita Millere Plānotāja
Lielā iela 14, 239. kabinets
Madara Priedoliņa E-studiju metodiķe
Lielā iela 14, 239. kabinets

Uzņemšanas komisijas sekretāre

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Madara Priedoliņa Uznemšanas komisijas sekretāre
Lielā iela 14, 239. kabinets

Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Uldis Žaimis Direktora p.i.
Lielā iela 14,
Rodrigo Gruntmanis Mehatronikas inženieris
Lielā iela 14,
Ilgvars Skrīvers Projektu administrators
Lielā iela 14,
Ineta Stadgale Projektu administratore
Lielā iela 14,
Imants Martinsons Projektu administrators
Lielā iela 14,

Kurzemes Humanitārais institūts

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Anita Helviga Direktore
Lielā iela 14, 303. kabinets
Paula Sekača Sekretāre
Kurm. pr. 13, 303. kabinets
Elza Ozola Sekretāre
Kurm. pr. 13,

Izglītības zinātņu institūts

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Dina Bethere Direktore
Lielā iela 14, 132. kabinets
Airita Lindberga Lietvede
Lielā iela 14, 132. kabinets
Projektu administratore
Lielā iela 14, 132. kabinets
6340 7736 (303)

Alternatīvās izglītības centrs
Lielā iela 14, 137. kabinets

Socioloģisko pētījumu centrs

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Arturs Medveckis Vadītājs
Lielā iela 14, 135. kabinets

Vadībzinātņu institūts

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Inese Lūsēna-Ezera Direktore
Lielā iela 14, 314. kabinets
Antra Ščeglova Sekretāre
Lielā iela 14, 314. kabinets