Darbinieku kontaktinformācija:

Rektorāts

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Dace Markus Rektore
Lielā iela 14, 202. kabinets
Daiga Ercuma Kvalitātes vadības sistēmas vadītāja
Lielā iela 14, 208. kabinets
Māra Zeltiņa Studiju prorektore
Lielā iela 14, 209. kabinets
Ieva Ozola Zinātnes prorektore
Lielā iela 14, 217a. kabinets
Vita Strīķe Vecākā referente
Lielā iela 14, 202. kabinets
Uldis Zupa Attīstības direktors
Lielā iela 14, 317a. kabinets
Jeļena Trukšāne Finanšu un personāla direktore
Lielā iela 14, 207. kabinets
Ināra Freidenfelde Juriskonsults
Lielā iela 14, 214. kabinets
Inese Cipriķe Juriskonsults
Lielā iela 14, 219. kabinets
Madara Daudziņa-Šuktere Referente
Lielā iela 14, 217a. kabinets

Lēmējinstitūcijas

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Edgars Lāms Satversmes sapulces priekšsēdētājs
Kurm. pr. 13, 303. kabinets
Zanda Gūtmane Senāta priekšsēdētāja
Kurm. pr. 13, 202. kabinets

Dabas un inženierzinātņu fakultāte

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Anita Jansone Dekāne
Lielā iela 14, 404. kabinets
Mārīte Kadiķe Sekretāre
Lielā iela 14, 414. kabinets
Antra Sinka Metodiķe
Lielā iela 14, 414. kabinets
Ilva Magazeina Datorinženiere
Lielā iela 14, 337. kabinets
Laimons Virsis Datorinženieris
Lielā iela 14, 338. kabinets
Ance Elstiņa Dabas zinātņu laborante
Lielā iela 14, 411. kabinets
Rodrigo Gruntmanis Dabas zinātņu laborants
Lielā iela 14, 431. kabinets
Viktors Egliens Informācijas sistēminženieris
Lielā iela 14, 338. kabinets

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Zanda Gūtmane Dekāna p.i.
Kurm. pr. 13, 202. kabinets
Inta Dižgalve Vecākā sekretāre
Kurm. pr. 13, 202. kabinets
Inese Ansule Studiju lietvede
Kurm. pr. 13, 202. kabinets
Solvita Spirģe-Sēne Mākslas studiju sekretāre
Lielā iela 14, 227.a. kabinets
Mākslas zinātņu jomas mācībspēki
Lielā iela 14, 227a. kabinets
6340 7755 (315)

Svešvalodu jomas mācībspēki
Lielā iela 14, 324. kabinets
6340 7732 (237)

Valodniecības mācībspēki
Lielā iela 14, 111. kabinets

Mākslas pētījumu laboratorija

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Diana Bočkova Sekretāre
Lielā iela 14,

Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Linda Pavītola Dekāne
Lielā iela 14, 342. kabinets
Ginta Cukura-Šneidera Vecākā sekretāre, prakšu metodiķe
Lielā iela 14, 342. kabinets
Solvita Sekača Referente
Lielā iela 14, 341. kabinets
Madara Lanka Studiju lietvede
Lielā iela 14, 314. kabinets
Evita Meniķe Studiju lietvede
Lielā iela 14, 341. kabinets
Sporta pedagoģijas jomas mācībspēki
Lielā iela 14, 126. kabinets
(238) 2933 1724

Līga Enģele Mūzikas terapijas centra vadītāja
Lielā iela 14, 121. kabinets
Logopēdijas centrs
Lielā iela 14, 138. kabinets

Vadības un sociālo zinātņu fakultāte

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Inta Kulberga Dekāne
Lielā iela 14, 318. kabinets
Judīte Hansena Referente
Lielā iela 14,
Evita Zekuņenko Sekretāre
Lielā iela 14, 318. kabinets
Ieva Bogdane Metodiķe
Lielā iela 14, 318. kabinets
Sociālo zinātņu jomas mācībspēki
Lielā iela 14, 312. kabinets
6340 7765 (265)

Arodbiedrība

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Inta Genese-Plaude Valdes priekšsēdētāja
Lielā iela 14, 302. kabinets

Starptautisko attiecību daļa

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Ērika Lauberga Galvenā speciāliste starptautiskās sadarbības jautājumos
Lielā iela 14, 218. kabinets
Patriks Morevs Galvenais speciālists starptautiskās sadarbības jautājumos
Lielā iela 14, 218. kabinets
Madara Lindmane Referente
Lielā iela 14, 218. kabinets
Sintija Leigute Vecākā referente
Lielā iela 14, 218. kabinets

Bibliotēka

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Līga Krūmiņa Direktore
Lielā iela 14, 105. kabinets
Komplektēšanas un apstrādes nodaļa
Lielā iela 14, 111. kabinets
Abonements
Lielā iela 14, 115. kabinets
Elektronisko resursu lasītava
Lielā iela 14, 104. kabinets
Lasītava
Lielā iela 14, 103. kabinets
Grupu telpa
Lielā iela 14, 112. kabinets
Kopētava
Lielā iela 14,

Finanšu daļa

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Agita Jansone Galvenā grāmatvede
Lielā iela 14, 204. kabinets
Linita Misus Galvenās grāmatvedes vietniece
Lielā iela 14, 217. kabinets
Norvalda Reinholce Vecākā grāmatvede
Lielā iela 14, 217. kabinets
Olga Kuskovecka-Daņilova Vecākā grāmatvede
Lielā iela 14, 217. kabinets

IT centrs

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Kaspars Lauris Vadītājs
Lielā iela 14, 231. kabinets
Oskars Kļava Datortehnikas inženieris
Lielā iela 14, 236. kabinets
Ivars Šaudinis IT administrators
Lielā iela 14, 236. kabinets
Pāvels Rozīts Datortehniķis
Lielā iela 14, 237. kabinets
Kristers Andersons Datortehnikas inženieris
Lielā iela 14, 237. kabinets

Izdevniecība "LiePA"

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Inga Ronče Vadītāja
Lielā iela 14,

Mūžizglītības nodaļa

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Ilma Neimane Vadītāja
Lielā iela 14, 439. kabinets
Maija Drekslere Metodiķe
Lielā iela 14, 428. kabinets
Ieva Lika Projektu vadītāja
Lielā iela 14, 428. kabinets
Viktorija Ņikitina Projektu koordinatore
Lielā iela 14, 428. kabinets

Personāla un dokumentu pārvaldības daļa

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Gunta Žindule Vadītāja
Lielā iela 14, 214. kabinets
Vita Smiltniece Personāla speciāliste
Lielā iela 14, 214. kabinets
Agita Stengrevica Galvenā lietvede
Lielā iela 14, 221.a. kabinets
Inguna Kopštāle Arhivāre
Lielā iela 14, 221.a. kabinets

Projektu daļa

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Inga Vasermane Galvenā speciāliste projektu vadībā
Lielā iela 14, 219. kabinets
Līga Spinga Speciāliste projektu vadībā
Lielā iela 14, 219. kabinets
Nora Ferebēfa Starptautisko pētniecības projektu koordinatore
Lielā iela 14, 219. kabinets

Sabiedrisko attiecību daļa

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Simona Laiveniece Galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste
Lielā iela 14, 116. kabinets
Gundars Čiževskis Mārketinga speciālists
Lielā iela 14, 116. kabinets

Saimniecības daļa

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Agate Pirktiņa Vadītāja
Lielā iela 14, 219. kabinets
Kitija Dāboliņa Administratore materiālo resursu sagādes jautājumos
Lielā iela 14, 219. kabinets
Ivo Puže Ēku ekspluatācijas inženieris
Lielā iela 14, 219. kabinets

Studentu padome

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Anna Margreta Vērdiņa Studentu padomes priekšēdētāja
Lielā iela 14, 125. kabinets

Studiju daļa

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Ilze Magazeina Vadītāja
Lielā iela 14, 238. kabinets
Jana Jansone Metodiķe
Lielā iela 14, 238. kabinets
Daina Lasmane Metodiķe
Lielā iela 14, 238. kabinets
Lilita Millere Plānotāja
Lielā iela 14, 239. kabinets
Madara Bērziņa E-studiju metodiķe
Lielā iela 14, 239. kabinets

Uzņemšanas komisijas sekretāre

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Jana Jansone Uznemšanas komisijas sekretāre
Lielā iela 14, 239. kabinets

Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Dina Barute Sekretāre
Lielā iela 14, 01. kabinets

Kurzemes Humanitārais institūts

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Anita Helviga Direktore
Lielā iela 14, 303. kabinets
Paula Sekača Sekretāre
Kurm. pr. 13, 303. kabinets

Izglītības zinātņu institūts

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Dina Bethere Direktore
Lielā iela 14, 132. kabinets
Airita Lindberga Lietvede
Lielā iela 14, 132. kabinets
Projektu administratore
Lielā iela 14, 132. kabinets
6340 7736 (303)

Alternatīvās izglītības centrs
Lielā iela 14, 137. kabinets

Socioloģisko pētījumu centrs

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Arturs Medveckis Vadītājs
Lielā iela 14, 135. kabinets

Vadībzinātņu institūts

vārds uzvārds, amats
adrese
telefona numurs
e-pasts
Inese Lūsēna-Ezera Direktore
Lielā iela 14, 314. kabinets
Antra Ščeglova Sekretāre
Lielā iela 14, 314. kabinets