Darbinieka kontaktinformācija:

Sociālo zinātņu jomas mācībspēki

6340 7765 (265)

Lielā iela 14, 312. kabinets