Darbinieka kontaktinformācija:

Svešvalodu jomas mācībspēki

6340 7732 (237) ,

Lielā iela 14, 324. kabinets