Darbinieka kontaktinformācija:

Ginta Šneidera

Vecākā sekretāre, prakšu metodiķe

6340 7748 (342) , 2616 7420

ginta.sneidera@liepu.lv

Lielā iela 14, 342. kabinets