Darbinieka kontaktinformācija:

Humanitāro zinātņu jomas mācībspēki

Kūrm. pr. 13 , 111. kabinets