Darbinieka kontaktinformācija:

Humanitāro zinātņu jomas mācībspēki

,

Kūrm. pr. 13 , 111. kabinets