Darbinieka kontaktinformācija:

Pedagoģijas zinātņu, sociālā darba, mūzikas pedagoģijas jomu mācībspēki

6340 7754 (329)

Lielā iela 14, 304., 316.. kabinets