Darbinieka kontaktinformācija:

Psiholoģijas zinātņu jomas mācībspēki

6340 7756 (278)

Lielā iela 14, 313. kabinets