Darbinieka kontaktinformācija:

Aprites ekonomikas centrs

circulareconomy@liepu.lv

Kr. Valdemāra 4, 01. kabinets