Darbinieka kontaktinformācija:

Aprites ekonomikas centrs

,

circulareconomy@liepu.lv

Kr. Valdemāra 4, 01. kabinets