Darbinieka kontaktinformācija:

Vides zinātņu un tūrisma jomas mācībspēki

6342 0647 (229)

Lielā iela 14, 401. kabinets