Darbinieka kontaktinformācija:

Vides un veselības izglītības centrs

Lielā iela 14, 401. kabinets