Darbinieka kontaktinformācija:

Mākslas zinātņu jomas mācībspēki

6340 7755 (315)

Lielā iela 14, 227a. kabinets