Darbinieka kontaktinformācija:

Mākslas zinātņu jomas mācībspēki

6340 7755 (315) ,

Lielā iela 14, 227a. kabinets