Darbinieka kontaktinformācija:

Ekonomikas, komunikāciju un vadībzinātņu jomas mācībspēki

6340 7765 (265)

Lielā iela 14, 312. kabinets