“Speciālā izglītība (izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem)” 72 stundas, B programma

 

Progammas norises grafiks:

Datums

Laiks

Tēma

27.aprīlis

 

 

14.00-20.00

 

221.telpa

Bērnu speciālo izglītības vajadzību pedagoģiskās diagnosticēšanas metodoloģija un tās izmantošana izglītības procesā: pedagoģiskās izpētes metodes un sistēma.

Diagnosticējošā pedagoģiskā eksperimenta organizācija speciālās izglītības procesā.(8)

28.aprīlis

 

 

09.00-15.00

 

221.telpa

Izglītības procesa individualizācija bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Izglītības programmu adaptēšanas, modificēšanas un individualizēšanas stratēģijas.

Izglītības iestādes sadarbība ar bērnu vecākiem, individuālā izglītības plāna izveide. (8)

11.maijs

 

14.00-18.30

 

229.telpa

Ievads speciālajā psiholoģijā: bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem vai mācīšanās traucējumiem kognitīvās un emociju gribas sfēras attīstības īpatnības

Mācīšanās traucējumu un garīgās attīstības traucējumu diferenciālās pazīmes. (6)

12.maijs

 

09.00-13.30

229.telpa

Inovatīvas tendences Latvijas un starptautiskās speciālās izglītības sistēmas attīstībā.

Iekļaujošas vides veidošana izglītības iestādē. (6)

19.maijs

9.00-15.00

221.telpa

Speciālo izglītības vajadzību

bioloģiski psiholoģiskā izcelsme: garīgās attīstības traucējumu un mācīšanās traucējumu cēloņi. (8)

5.jūnijs

9.00-13.30

Kr.Valdemāra ielā 4, 19v telpa

 

12.30-15.30

403.telpa

Dabas zinību un ģeogrāfijas mācīšanas specifika speciālā izglītībā. (6)

 

 

Bērnu ar mācīšanās grūtībām pedagoģiskā novērošana izglītības procesā. (4)

6.jūnijs

9.00-15.00

 

 

15.30-18.30

403.telpa

Ievads dzimtās valodas speciālā metodikā. Metodiskās izstrādes dzimtās valodas mācīšanas speciālajā metodikā. (8)

Mācību metožu diferencēšana un individualizācija bērniem ar mācīšanās grūtībām. (4)

7.jūnijs

9.00-15.00

 

 

15.30-18.30

 

18.40 -20.10

403.telpa

Mācīšanās grūtību psiholoģiskās izpausmes.

Sociālās vides nodrošinājums bērnu uzvedības problēmu reducēšana (8)

Matemātikas pamati un ievads matemātikas mācīšanas speciālajā metodikā. (4)

Praktiskai darbs (2)

Pauzes, to ilgums un laiki pēc savstarpējas klausītāju grupas un lektoru vienošanās.

 

Programmas vadītāja: Inese Stepko, stepins2@inbox.lv

29787477

Lasīt vairāk

Piedāvājam apmeklēt Latvijas Bankas atklāto vieslekciju “Latvijas tautsaimniecība– pārkaršanas riski”

2018.gada 15.maijā no plkst. 12:00-13:30 Liepājas Universitātē (Lielā ielā 14, 227.telpā) ikvienam interesentam būs iespēja piedalīties atklātajā vieslekcijā “Latvijas tautsaimniecība – pārkaršanas riski”, ko vadīs Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļas galvenā ekonomiste Agnese Rutkovska.

 

Lasīt vairāk

Liepājas Universitātē varēs mācīties ķīniešu valodu

Šā gada rudenī Liepājas Universitātes studenti un citi interesenti pirmo reizi izvēles kursā varēs apgūt ķīniešu valodu.

 

Saskaņā ar „Starptautisko ķīniešu valodas skolotāju programmu”, ko īsteno Ķīnas Konfūcija institūtu Galvenā pārvalde, Latvijas Universitātes Konfūcija institūts deleģēs pasniedzēju no Ķīnas, kas ir specializējies ķīniešu valodas kā svešvalodas mācīšanā iesācēja līmenim. Kursa mērķis ir ne tikai apgūt pirmos soļus ķīniešu valodā, bet arī iepazīt Ķīnas kultūru un tradīcijas.

 

Izvēles kurss jau vairākus gadus tiek apgūts ne tikai Rīgā, bet arī Rēzeknē un Daugavpilī, interesentiem turpinot studijas jau augstākos valodas apguves līmeņos un iegūstot iespējas piedalīties valodas un kultūras studiju nometnēs Ķīnā.

 

Liepājas Universitātes studentiem dalība kursos ir bez maksas; citiem interesentiem – EUR 270,- .

Pieteikties LiepU Mūžizglītības nodaļā pie projektu koordinatores Viktorijas Ņikitinas, Lielā iela 14, 4. stāvs, 428. kab. Tālr. 63429249, e-pasts viktorija.nikitina@liepu.lv.

Lasīt vairāk

Tikai līdz 16.aprīlim (ieskaitot) var pieteikties Liepājas Universitātes neformālās izglītības programmai “Datorprogrammas interjera noformējumam (SweetHome 3D, SketchUP, CorelDraw) pamati” no ES fonda projekta līdzekļiem!

Mācību vietas: Liepāja, Talsi, Kuldīga, Aizpute

Mācību sākums: 2018. gada jūnijs

 

Programmas mērķauditorija: strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem (arī strādājoši pensionāri vai jaunie vecāki, kas atrodas darba attiecībās un bērnu kopšanas atvaļinājumā) ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību (t.sk.: pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību). Potenciālajiem programmas dalībniekiem nav nepieciešamas iepriekšējas priekšzināšanas par piedāvāto tematiku.

!!! Konkursa gadījumā tiks ievērotas konkrētā projektā minētās priekšrocības.

 

Lasīt vairāk

Vasaras skaistākajā laikā notiks semināra – praktikuma cikls “Savvaļas augu izmantošana veselībai, skaistumam un uzturam”

Sākot ar 2018.gada 10. jūliju Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa ikvienam interesentam bez iepriekšējām priekšzināšanām piedāvā piedalīties semināra– praktikuma ciklā “Savvaļas augu izmantošana veselībai, skaistumam un uzturam”, ko vadīs LiepU docente Vaira Kārkliņa un LiepU lektore Vineta Kulmane.

 

Semināra– praktikuma cikla ietvaros būs iespēja kopīgi ar profesionālām augu pazinējām iepazīt savvaļas augus to dabiskajā vidē, kā arī iegūt zināšanas par praktiskiem to lietošanas veidiem.

 

Lasīt vairāk

Kalendārs

Apr
28

Radošais zīmēšanas seminārs – praktikums

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

10:00

Apr
28

Sieviešu koru koncerts "Baltijas dziesmu pūrs"

Liepājas Latviešu biedrības [...]

17:00

May
07

Zinātnes padomes sēde

Lielā iela 14, Liepāja, [...]

12:00