Aktualitātes:

Piedāvājam jaunu programmu “Pirmsskolas (5-6 gadi) un sākumskolas skolēnu lasītprasme: attīstība, apguve un problēmas” 24 ak. stundas
“Pedagoga profesionālās kompetences pilnveide matemātikā sākumskolā” 6 ak. stundas
Aicinām pieteikties programmai “Aktualitātes literatūras mācības saturā” (30 stundas, Liepāja)
Ķīniešu valodas kursi Liepājas Universitātē
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma “SPECIĀLĀS ZINĀŠANAS BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS JOMĀ” (8 stundas, 30 EUR)
Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides aktuālo programmu piedāvājums 2020.gada pavasara semestrī
Aicinām interesentus pieteikties “C” kategorijas sporta speciālistu profesionālās pilnveides programmai Liepājas Universitātē.
Aicinām pieteikties kursiem “E-mācību materiālu izstrāde”, 24 st. Norises laiks: 14.12.2019. – 18.01.2020.
Notiek pieteikšanās kursiem “Atbalsta pasākumi izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem”, 6 st. Norises laiks: 2019.gada 14.decembris
Iespēja papildināt krievu valodas zināšanas – “Lietišķā krievu valoda”
Veiksmīgi noslēgušās mācības nodarbinātajām personām
“Agrīnās attīstības izvērtēšana, izmantojot Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metodi” (16 st.)
Mācību priekšmeta “Krievu valoda kā svešvaloda” saturs un didaktika (160 stundas)
HATHA JOGA IESĀCĒJIEM- PAMATA LĪMENIS (A) 12 stundas
Piedāvājam programmu logopēdiem “Runas un valodas izpēte, traucējumu diagnostika un rezultātu atspoguļošana novērtēšanas ziņojumā” (8 st.)
Piedāvājam programmu klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem: “Pašorganizēts mācību process (1.-6.kl.)” (6 stundas)