Aktualitātes:

“Metodes un metodiskie paņēmieni matemātikā sākumskolā” 6 ak. stundas, A programma
Aicinām pieteikties A programmām par kustību pauzēm skolēnu un pirmsskolas vecuma bērnu veselības un fiziskās aktivitātes kompetences attīstībai
Zināms norises grafiks B programmai “Pedagoģija” 72 stundas
Piedāvājam B programmas “Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika" (80 stundas)
Radošais zīmēšanas seminārs – praktikums 24. februārī
“Speciālā izglītība (izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un valodas traucējumiem)” 80 stundas, B programma
“Izglītības procesa organizācija un nodrošinājums bērniem ar speciālām vajadzībām pirmsskolas izglītības iestādē” 72 stundas, B programma
Piedāvājam apgūt “DARBA AIZSARDZĪBAS PAMATLĪMEŅA ZINĀŠANU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU” (60 stundas)
Piedāvājam apgūt profesionālās pilnveides izglītības programmu “CIVILĀ AIZSARDZĪBA” (160 stundas)
Piedāvājam pedagogiem apgūt B programmas, lai iegūtu tiesības mācīt DATORIKU (INFORMĀTIKU) 1.-9.klasei.
Piedāvājam pieteikties A programmām par kustību pauzēm skolēnu un pirmsskolas vecuma bērnu veselības un fiziskās aktivitātes kompetences attīstībai
“Krievu valodas (svešvalodas) skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide” (36 stundas, A programma)
Pie mums ir iespēja iegādāties lielisku dāvanu – DĀVANU KARTI
“Pedagoģija” 72 stundas, B programma
“Metodes un metodiskie paņēmieni matemātikā sākumskolā” 6 ak. stundas, A programma
Aicinām interesentus pieteikties! “C” kategorijas sporta speciālistu profesionālās pilnveides programmai Liepājas Universitātē.