Aktualitātes:

Liepājas Universitātē varēs mācīties ķīniešu valodu
Tikai līdz 16.aprīlim (ieskaitot) var pieteikties Liepājas Universitātes neformālās izglītības programmai “Datorprogrammas interjera noformējumam (SweetHome 3D, SketchUP, CorelDraw) pamati” no ES fonda projekta līdzekļiem!
Vasaras skaistākajā laikā notiks semināra – praktikuma cikls “Savvaļas augu izmantošana veselībai, skaistumam un uzturam”
Līdz 16. aprīlim turpinās otrā pieteikšanās ES fondu mācībām pieaugušajiem
Tikai līdz 13.aprīlim vēl ir iespēja pieteikties kursiem:
Pēdējā iespēja pieteikties “C” kategorijas sporta speciālistu profesionālās pilnveides programmai Liepājas Universitātē.
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu piedāvājums aprīlī.
Sākusies otrā pieteikšanās ES fondu mācībām pieaugušajiem 12 nozarēs
Semināru – praktikumu piedāvājums
Kursi ”Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” , 12 stundas, A, 2018. gada 23.-24. martā
Aicina apgūt neformālās izglītības programmu “Datorprogrammas interjera noformējumam (SweetHome 3D, SketchUP, CorelDraw) pamati”
Piedāvājam apgūt jaunu A kategorijas programmu "Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā"
Piedāvājam LU pasniedzējas, Talsu PII “Pīlādzītis” mūzikas skolotājas un 15 dažādu metodisko krājumu par muzikālās audzināšanas tēmām pirmsskolā autores Baibas Brices kursus Liepājā!
RADOŠAIS ZĪMĒŠANAS SEMINĀRS-PRAKTIKUMS 24. martā un 28. aprīlī
“Metodes un metodiskie paņēmieni matemātikā sākumskolā” 6 ak. stundas, A programma
Aicinām pieteikties A programmām par kustību pauzēm skolēnu un pirmsskolas vecuma bērnu veselības un fiziskās aktivitātes kompetences attīstībai