Aktualitātes:

Sākusies otrā pieteikšanās ES fondu mācībām pieaugušajiem 12 nozarēs
Semināru – praktikumu piedāvājums
Kursi ”Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” , 12 stundas, A, 2018. gada 23.-24. martā
Aicina apgūt neformālās izglītības programmu “Datorprogrammas interjera noformējumam (SweetHome 3D, SketchUP, CorelDraw) pamati”
Piedāvājam apgūt jaunu A kategorijas programmu "Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā"
Piedāvājam LU pasniedzējas, Talsu PII “Pīlādzītis” mūzikas skolotājas un 15 dažādu metodisko krājumu par muzikālās audzināšanas tēmām pirmsskolā autores Baibas Brices kursus Liepājā!
RADOŠAIS ZĪMĒŠANAS SEMINĀRS-PRAKTIKUMS 24. martā un 28. aprīlī
“Metodes un metodiskie paņēmieni matemātikā sākumskolā” 6 ak. stundas, A programma
Aicinām pieteikties A programmām par kustību pauzēm skolēnu un pirmsskolas vecuma bērnu veselības un fiziskās aktivitātes kompetences attīstībai
Piedāvājam semināra – praktikuma ciklu „Ceļš uz labizjūtu jeb Laimes un veiksmes formula” 17.03.2018. – 28.04.2018.
Zināms norises grafiks B programmai “Pedagoģija” 72 stundas
Piedāvājam B programmas “Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika" (80 stundas)
Radošais zīmēšanas seminārs – praktikums 24. februārī
“Speciālā izglītība (izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un valodas traucējumiem)” 80 stundas, B programma
“Izglītības procesa organizācija un nodrošinājums bērniem ar speciālām vajadzībām pirmsskolas izglītības iestādē” 72 stundas, B programma
Piedāvājam apgūt “DARBA AIZSARDZĪBAS PAMATLĪMEŅA ZINĀŠANU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU” (60 stundas)