Mūžiglītība

Atpakaļ
17.01.2020

Aicinām pieteikties programmai “Aktualitātes literatūras mācības saturā” (30 stundas, Liepāja)

Maksa par kursiem: 85 EUR

Programmas mērķauditorija: Vispārējās un profesionālās izglītības latviešu valodas un literatūras skolotāji. 

Plānotais norises laiks: 16.-20.marts

Programmas īsa anotācija: Programma paredzēta jaunu un arī pieredzējušu latviešu valodas un literatūras skolotāju profesionālās kompetences pilnveidei, informējot par aktualitātēm literatūras mācību satura jautājumos. Kursa programma veidota, balstoties uz novitātēm literatūrzinātnē, kur plānots arī skolotājus iepazīstināt ar jaunākajiem zinātniskajiem un metodiskajiem materiāliem – monogrāfijām, turpinājumizdevumiem, CD, interneta vietnēm. 

Plānotie rezultāti (iegūtās un pilnveidotās kompetences): Skolotāji ir informēti par novitātēm sava mācāmā priekšmeta saturā zinātniskā skatījumā,

tādējādi ir pilnveidotas viņu zināšanas literatūrzinātnē un bagātināta kultūras kompetence. 

Pieteikšanās līdz 6.martam, aizpildot anketu šeit

https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem

 

Kontaktpersona - Maija

maija.freimane@liepu.lv