Aktualitātes:

Skolu pārstāvjiem ir iespēja pieteikt savus pedagogus tālākizglītības kursiem „Iekļaujošā izglītība”
Piedāvājam pieteikties neformālās izglītības programmas "ĀRSTNIECĪBAS AUGU ELIKSĪRU IZGATAVOŠANA" 6.moduļa "Pašizgatavoti eliksīri uzturam" (16 stundas) apguvei
Vēl ir iespēja pieteikties A programmas “Programmēšanas valodas Python3 pamati” (18 akad. stundas) apguvei
Piedāvājam pieteikties neformālās izglītības programmas "ĀRSTNIECĪBAS AUGU ELIKSĪRU IZGATAVOŠANA" 5.moduļa "Pašizgatavota zaļā aptieka" (16 stundas) apguvei
Piedāvājam pieteikties neformālās izglītības programmas "ĀRSTNIECĪBAS AUGU ELIKSĪRU IZGATAVOŠANA" 4.moduļa "Pašizgatavoti eliksīri mājas uzkopšanai" (16 stundas) apguvei
Piedāvājam LU pasniedzējas, Talsu PII “Pīlādzītis” mūzikas skolotājas un 15 dažādu metodisko krājumu par muzikālās audzināšanas tēmām pirmskolā autores Baibas Brices kursus Liepājā!
Piedāvājam pieteikties neformālās izglītības programmas "ĀRSTNIECĪBAS AUGU ELIKSĪRU IZGATAVOŠANA" 3.moduļa "Pašizgatavota zaļā kosmētika" (16 stundas) apguvei.
Piedāvājam iespēju pieteikties neformālās izglītības programmas "ĀRSTNIECĪBAS AUGU ELIKSĪRU IZGATAVOŠANA" (70 akad. stundas) atsevišķu moduļu apguvei
Neformālā izglītības programma “Programmēšanas valodas Python pamati” (18 akad. stundas)
Piedāvājam apgūt vairākas A un B programmas Datorikā
Vēl ir iespēja pieteikties Latvijas Bankas atklātajai vieslekcijai “Latvijas tautsaimniecība – pārkaršanas riski”
Neformālā izglītības programma "ĀRSTNIECĪBAS AUGU ELIKSĪRU IZGATAVOŠANA"
Norises datumi “PAMATIZGLĪTĪBAS DATORIKAS (INFORMĀTIKAS) SKOLOTĀJS” 240 stundas, B, 485 EUR
Ir zināmi norises datumi “PAMATIZGLĪTĪBAS DATORIKAS (INFORMĀTIKAS) SKOLOTĀJS” 160 stundas, B, 414 EUR
“Speciālā izglītība (izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem)” 72 stundas, B programma
Piedāvājam apmeklēt Latvijas Bankas atklāto vieslekciju “Latvijas tautsaimniecība– pārkaršanas riski”