Aktualitātes:

Norises datumi “PAMATIZGLĪTĪBAS DATORIKAS (INFORMĀTIKAS) SKOLOTĀJS” 240 stundas, B, 485 EUR
Ir zināmi norises datumi “PAMATIZGLĪTĪBAS DATORIKAS (INFORMĀTIKAS) SKOLOTĀJS” 160 stundas, B, 414 EUR
“Speciālā izglītība (izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem)” 72 stundas, B programma
Piedāvājam apmeklēt Latvijas Bankas atklāto vieslekciju “Latvijas tautsaimniecība– pārkaršanas riski”
Liepājas Universitātē varēs mācīties ķīniešu valodu
Tikai līdz 16.aprīlim (ieskaitot) var pieteikties Liepājas Universitātes neformālās izglītības programmai “Datorprogrammas interjera noformējumam (SweetHome 3D, SketchUP, CorelDraw) pamati” no ES fonda projekta līdzekļiem!
Vasaras skaistākajā laikā notiks semināra – praktikuma cikls “Savvaļas augu izmantošana veselībai, skaistumam un uzturam”
Līdz 16. aprīlim turpinās otrā pieteikšanās ES fondu mācībām pieaugušajiem
Tikai līdz 13.aprīlim vēl ir iespēja pieteikties kursiem:
Pēdējā iespēja pieteikties “C” kategorijas sporta speciālistu profesionālās pilnveides programmai Liepājas Universitātē.
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu piedāvājums aprīlī.
Sākusies otrā pieteikšanās ES fondu mācībām pieaugušajiem 12 nozarēs
Kursi ”Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” , 12 stundas, A, 2018. gada 23.-24. martā
Aicina apgūt neformālās izglītības programmu “Datorprogrammas interjera noformējumam (SweetHome 3D, SketchUP, CorelDraw) pamati”
Piedāvājam LU pasniedzējas, Talsu PII “Pīlādzītis” mūzikas skolotājas un 15 dažādu metodisko krājumu par muzikālās audzināšanas tēmām pirmsskolā autores Baibas Brices kursus Liepājā!
RADOŠAIS ZĪMĒŠANAS SEMINĀRS-PRAKTIKUMS 24. martā un 28. aprīlī