Aktualitātes:

“Izglītības procesa organizācija un nodrošinājums bērniem ar speciālām vajadzībām pirmsskolas izglītības iestādē” (72 stundas) nodarbību grafiks
“Izglītības procesa organizācija un nodrošinājums bērniem ar speciālām vajadzībām pirmsskolas izglītības iestādē” (72 stundas) nodarbību grafiks
RADOŠAIS ZĪMĒŠANAS SEMINĀRS-PRAKTIKUMS 23. martā
Aicinām pieteikties programmai “Pedagoģija” 72 stundas
“Izglītības procesa organizācija un nodrošinājums bērniem ar speciālām vajadzībām pirmsskolas izglītības iestādē” (72 stundas). Sākums 29.03.2019.
Aicinām pieteikties programmai “Rakstīšanas traucējumu korekcija: teorija un prakse” (12 stundas, Liepāja)
Tālākizglītības kursa „Pedagoģija” (72 st.) nodarbību plānojums
Ķīniešu valoda Liepājas Universitātē
Sveicieni Jaunajā gadā!
Aicinām pieteikties maksas programmai “Datorika” (vispārējās pamatizglītības pakāpe), 240 stundas
Aicinām pieteikties aktuālajām programmām!
Piedāvājam programmu "Love Now" (28 ak.st.) iekšējās brīvības, miera un viegluma sajūtas atgūšanai
Aicinām pieteikties programmai „Izglītības iestādes bibliotekārs” (72.st.)
Kurzemes reģionālais seminārs “EPALE – Eiropas pieaugušo izglītības elektroniskā platforma – pieaugušo izglītības atbalstam” 2018. gada 1. novembrī
Aicinām pieteikties B programmai „Speciālā izglītība (izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un valodas traucējumiem)”
Aktuālā informācija par valsts finansēto B programmu “Datorika” (vispārējās pamatizglītības pakāpe), 240 stundas.