Mūžiglītība

Atpakaļ
13.08.2020

“Pedagoga profesionālās kompetences pilnveide matemātikā sākumskolā” 6 ak. stundas

Norises laiks: 22.augusts

Programmas mērķauditorija: Sākumskolas skolotāji

Programmas īsa anotācija: Tiks aktualizēta problēmrisināšanas pieredze un stratēģiju izvēle skolēniem saprotamā matemātikas kontekstā. Tiks akcentēts nestandarta uzdevumu pielietojums ikdienas mācību procesā. Kolēģi apgūs „maģisko” kvadrātu veidošanās metodiku. Skolotājiem būs iespēja izveidot un izspēlēt savus izdales materiālus. 

Programmas vadītāja: Elita Laukalēja, Mg. Paed., Majoru vidusskolas skolotāja (sākumskola, matemātika pamatskolā) 

Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte

Dalības maksa: EUR 28,00. 

Pēc programmas apguves tiks izsniegtas apliecības.  

Pieteikšanās līdz 2020. gada 18. augustam, aizpildot anketu šeit  https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem

Kontaktpersona: Lāsma, e-pasts: luo@liepu.lv.