Aktualitātes:

Iespēja pieteikties B programmai „Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika” 80 stundas
Aicinām pieteikties maksas programmai “Datorika” (vispārējās pamatizglītības pakāpe), 240 stundas
Iespēja pieteikties tālākizglītības kursam „Pedagoģija” 72 stundas, B programma.
Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa 2018. gadā īstenos valsts finansēto B programmu “Datorika” (vispārējās pamatizglītības pakāpe), 240 stundas.
Skolu pārstāvjiem ir iespēja pieteikt savus pedagogus tālākizglītības kursiem „Iekļaujošā izglītība”
Piedāvājam pieteikties neformālās izglītības programmas "ĀRSTNIECĪBAS AUGU ELIKSĪRU IZGATAVOŠANA" 6.moduļa "Pašizgatavoti eliksīri uzturam" (16 stundas) apguvei
Vēl ir iespēja pieteikties A programmas “Programmēšanas valodas Python3 pamati” (18 akad. stundas) apguvei
Piedāvājam pieteikties neformālās izglītības programmas "ĀRSTNIECĪBAS AUGU ELIKSĪRU IZGATAVOŠANA" 5.moduļa "Pašizgatavota zaļā aptieka" (16 stundas) apguvei
Piedāvājam pieteikties neformālās izglītības programmas "ĀRSTNIECĪBAS AUGU ELIKSĪRU IZGATAVOŠANA" 4.moduļa "Pašizgatavoti eliksīri mājas uzkopšanai" (16 stundas) apguvei
Piedāvājam LU pasniedzējas, Talsu PII “Pīlādzītis” mūzikas skolotājas un 15 dažādu metodisko krājumu par muzikālās audzināšanas tēmām pirmskolā autores Baibas Brices kursus Liepājā!
Piedāvājam pieteikties neformālās izglītības programmas "ĀRSTNIECĪBAS AUGU ELIKSĪRU IZGATAVOŠANA" 3.moduļa "Pašizgatavota zaļā kosmētika" (16 stundas) apguvei.
Piedāvājam iespēju pieteikties neformālās izglītības programmas "ĀRSTNIECĪBAS AUGU ELIKSĪRU IZGATAVOŠANA" (70 akad. stundas) atsevišķu moduļu apguvei
Neformālā izglītības programma “Programmēšanas valodas Python pamati” (18 akad. stundas)
Piedāvājam apgūt vairākas A un B programmas Datorikā
Vēl ir iespēja pieteikties Latvijas Bankas atklātajai vieslekcijai “Latvijas tautsaimniecība – pārkaršanas riski”
Neformālā izglītības programma "ĀRSTNIECĪBAS AUGU ELIKSĪRU IZGATAVOŠANA"