Mūžiglītība

Atpakaļ
03.03.2020

Piedāvājam jaunu programmu “Pirmsskolas (5-6 gadi) un sākumskolas skolēnu lasītprasme: attīstība, apguve un problēmas” 24 ak. stundas

Norises laiks: 2020. gada 18. un 25. aprīlis, 23. maijs.

Programmas mērķauditorija: Pirmsskolas, sākumskolas skolotāji un skolotāji – logopēdi

Programmas īsa anotācija: Programma paredzēta pirmsskolas un sākumskolas skolotāju un skolotāju-logopēdu profesionālās kompetences pilnveidei. Tās apguves laikā tiks skaidroti mācību procesa pamatnosacījumi, lai veiksmīgāk veidotos un attīstītos bērnu lasītprasme. Kursu programma veidota, lai sistēmiski aplūkotu lasītprasmes apguves, pilnveides procesu jaunāko, pētījumos balstīto, atziņu kontekstā, kā arī analizētu iespējamos problēmjautājumus.

Programmas vadītājs : Andris Krieķis, Mg.paed., skolotājs, LiepU lektors

Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte

Dalības maksa: EUR 55,00. 

Pēc programmas apguves tiks izsniegtas apliecības.  

Pieteikšanās līdz 2020.gada 27. martam, aizpildot anketu šeit  https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem

 Kontaktpersona: Lāsma Ulmane-Ozoliņa, e-pasts: luo@liepu.lv