Mūžiglītība

Atpakaļ
03.03.2020

Piedāvājam apgūt programmu “Pedagoģiskās darbības aktualitātes iekļaujošajā izglītībā”, 36 stundas

Piedāvājam apgūt programmu “Pedagoģiskās darbības aktualitātes iekļaujošajā izglītībā”, 36 stundu apjomā.

Programmas mērķauditorija - Skolotāji, kuri īsteno iekļaujošo izglītību, izmantojot speciālās izglītības programmas.

Programmas apjoms – 36 stundas

Programmas anotācija. Programma ir izstrādāta pamatizglītības skoltāju profesionālās kompetences pilnveidei. Tās ietvaros ir paredzēts papildināt dalībnieku zināšanas par aktuālajām izglītības sistēmas attīstības tendencēm iekļaujošās izglītības kontekstā. Programmas saturā tiek akcentētas bērnu ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem un mācīšanās traucējumiem speciālās izglītības vajadzības. Īstenojot tālākizglītības programmu, tiek nodrošināta iespēja apgūt zināšanas par iekļaušanu veicinošas izglītības vides veidošanu, zināšanas par vieglu garīgās attīstības traucējumu un mācīšanās traucējumu psihosociālajām īpatnībām, iegūt izpratni par individuālo izglītības programmas apguves plāna izstrādi un izvērtēšanu, apgūt prasmi izvēlēties atbilstošus didaktiskā atbalsta pasākumus efektīva mācību procesa nodrošināšanai.

Plānotie programmas nodarbību laiki – 21.03., 4.04., 18.04., 25.04.

Programmas maksa - 100 EUR

Pieteikties LiepU Mūžizglītības nodaļā tālr. 634 25477, e-pasts luo@liepu.lv vai, aizpildot pieteikšanās anketu (skatīt ŠEIT).