Aktualitātes:

HATHA JOGA IESĀCĒJIEM- PAMATA LĪMENIS (A) 12 stundas
Piedāvājam programmu logopēdiem “Runas un valodas izpēte, traucējumu diagnostika un rezultātu atspoguļošana novērtēšanas ziņojumā” (8 st.)
Piedāvājam programmu klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem: “Pašorganizēts mācību process (1.-6.kl.)” (6 stundas)
Aicinām pieteikties profesionālās pilnveides izglītības programmām “Civilā aizsardzība” un “Darba aizsardzība”
Bērnu aprūpes pamati
Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides aktuālo programmu piedāvājums 2019.gada rudens semestrī
HATHA JOGA IESĀCĒJIEM- PAMATA LĪMENIS (A) 12 stundas
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma “SPECIĀLĀS ZINĀŠANAS BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS JOMĀ” (8 stundas, 30 EUR)
PRAKTISKĀS ANGĻU VALODAS KURSS
Aicinām pieteikties programmai “Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika” 80 stundas
Aicinām pieteikties programmai “Pedagoģija” 72 stundas
ES fonda projekta ietvaros uzsāktas mācības trīs programmās
Ķīniešu valodas kursi Liepājas Universitātē
Aicina pieteikties spāņu valodas kursiem
Sākusies pieteikšanās ES fondu mācībām pieaugušajiem
Aicina pieteikties interesentus kursiem Spāņu valoda iesācējiem (Español básico) A1-A2 40 stundas (140 EUR)