Aktualitātes:

Ķīniešu valodas kursi Liepājas Universitātē
Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides aktuālo programmu piedāvājums 2020.gada pavasara semestrī
Aicinām interesentus pieteikties “C” kategorijas sporta speciālistu profesionālās pilnveides programmai Liepājas Universitātē.
Aicinām pieteikties kursiem “E-mācību materiālu izstrāde”, 24 st. Norises laiks: 14.12.2019. – 18.01.2020.
Notiek pieteikšanās kursiem “Atbalsta pasākumi izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem”, 6 st. Norises laiks: 2019.gada 14.decembris
Iespēja papildināt krievu valodas zināšanas – “Lietišķā krievu valoda”
Veiksmīgi noslēgušās mācības nodarbinātajām personām
“Agrīnās attīstības izvērtēšana, izmantojot Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metodi” (16 st.)
Mācību priekšmeta “Krievu valoda kā svešvaloda” saturs un didaktika (160 stundas)
HATHA JOGA IESĀCĒJIEM- PAMATA LĪMENIS (A) 12 stundas
Piedāvājam programmu logopēdiem “Runas un valodas izpēte, traucējumu diagnostika un rezultātu atspoguļošana novērtēšanas ziņojumā” (8 st.)
Piedāvājam programmu klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem: “Pašorganizēts mācību process (1.-6.kl.)” (6 stundas)
Aicinām pieteikties profesionālās pilnveides izglītības programmām “Civilā aizsardzība” un “Darba aizsardzība”
Bērnu aprūpes pamati
Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides aktuālo programmu piedāvājums 2019.gada rudens semestrī
HATHA JOGA IESĀCĒJIEM- PAMATA LĪMENIS (A) 12 stundas