Aktualitātes:

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma “SPECIĀLĀS ZINĀŠANAS BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS JOMĀ” (8 stundas, 30 EUR)
Aicinām pieteikties B programmai „Speciālā izglītība (izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un valodas traucējumiem)”
Kurzemes reģionālais seminārs “EPALE – Eiropas pieaugušo izglītības elektroniskā platforma – pieaugušo izglītības atbalstam” 2018. gada 1. novembrī
Aicinām interesentus pieteikties! “C” kategorijas sporta speciālistu profesionālās pilnveides programmai Liepājas Universitātē
Noslēgusies pieteikšanās valsts finansētai B programmai “Datorika” (vispārējās pamatizglītības pakāpe), 240 stundas.
Tālākizglītības kursa „Pedagoģija” (72 st. B programma) nodarbību plānojums
Iespēja pieteikties B programmai „Speciālā izglītība (izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un valodas traucējumiem)”
Skolotājiem logopēdiem un logopēdiem ir iespēja pieteikties tālākizglītības kursiem „Agrīnās attīstības logopēdija” (bērnu runas un valodas attīstības novērtēšana, traucējumu diagnostika un korekcija no 0 līdz 3 gadu vecumam) 72 stundas, A programma
Iespēja pieteikties B programmai „Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika” 80 stundas
Iespēja pieteikties tālākizglītības kursam „Pedagoģija” 72 stundas, B programma.
Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa 2018. gadā īstenos valsts finansēto B programmu “Datorika” (vispārējās pamatizglītības pakāpe), 240 stundas.
Skolu pārstāvjiem ir iespēja pieteikt savus pedagogus tālākizglītības kursiem „Iekļaujošā izglītība”
Piedāvājam pieteikties neformālās izglītības programmas "ĀRSTNIECĪBAS AUGU ELIKSĪRU IZGATAVOŠANA" 6.moduļa "Pašizgatavoti eliksīri uzturam" (16 stundas) apguvei
Vēl ir iespēja pieteikties A programmas “Programmēšanas valodas Python3 pamati” (18 akad. stundas) apguvei
Piedāvājam pieteikties neformālās izglītības programmas "ĀRSTNIECĪBAS AUGU ELIKSĪRU IZGATAVOŠANA" 5.moduļa "Pašizgatavota zaļā aptieka" (16 stundas) apguvei
Piedāvājam pieteikties neformālās izglītības programmas "ĀRSTNIECĪBAS AUGU ELIKSĪRU IZGATAVOŠANA" 4.moduļa "Pašizgatavoti eliksīri mājas uzkopšanai" (16 stundas) apguvei