Publications

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Latviešu valoda Lietuvā – Būtiņģē un Sventājā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Daiga Straupeniece 2018
2 Latviešu valodas apguve Varšavā : intervija ar Varšavas Universitātes Polonistikas fakultātes latviešu valodas lektorēm Lieni Gūtmani un Martu Gžibovsku Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2018
3 Latviešu valodas mācību saturs laiku laikos. Ko? Cik? un Vai (vispār)? Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Diāna Laiveniece 2018
4 Latviešu valodas ortoepija un ortogrāfija Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Dzintra Šulce 2018
5 Latviešu valodas ortoepija vēsturiskā aspektā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dzintra Šulce 2018
6 Latvijas Rakstnieku savienības Liepājas nodaļa -none- Other publications Linda Zulmane 2018
7 Lauku teritoriju attīstības pārvaldība Ziemeļkurzemes reģionā Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Veronika Bikse, Una Libkovska, Inta Ozola 2018
8 Leksikogrāfija Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2018
9 Leonida Cipkina romāns „Vasara Bādenē” jeb Dostojevskis vienpadsmit rindkopās -none- Other publications Zanda Gūtmane 2018
10 Liepāja man rādījās sapņos! Apraksts par LiepU mācībspēku, mākslinieku Mārtiņu Krūmiņu Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Vēsma Lēvalde 2018
11 Liepājas mākslas notikumi: Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes Mākslas nodaļas docētāju radošā darbība 2017.gada otrajā pusgadā Institute of Educational Sciences (IES) Other publications Inta Klāsone 2018
12 Literatūras un valodas vēsture tulkojumā: "Hēlija vēršu" tulkošanas dažādās stratēģijas Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Sigita Ignatjeva 2018
13 Literatūrzinātnes termina "ziņģe" evolūcija kopš Gotharda Frīdriha Stendera laikiem Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2018
14 Maģiskās un rituālās darbības latviešu dziedināšanas tradīcijā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2018
15 Mākslas aktualitātes cilvēka izglītībā un dzīvē Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ineta Klāsone, Inta Klāsone 2018
16 Mēs nākam no vecāku neizdzīvotās bērnības -none- Other publications Zanda Gūtmane 2018
17 Modelling heat transfer during flow through a random packed bed of spheres -none- Scientific publication Vilnis Frišfelds, B. Daniel Marjavaara, Per E. C. Burstrom, Anna-Lena Ljung, T. Staffan Lundstrom 2018
18 Necessity of Work Team in Manufacturing Branch Start-Up Enterprises in Latvia Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Atis Egliņš-Eglītis, Diāna Līduma, Inese Lūsēna-Ezera 2018
19 Non-perturbative Approaches in Nanoscience and Corrections to Finite-Size Scaling -none- Scientific publication Jevgenijs Kaupužs, R. V. N. Melnik 2018
20 Norāde par vārda terminoloģisko funkcionalitāti latviešu valodas skaidrojošajās vārdnīcās Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2018
21 Numerical modelling of flows along the nanostructured surface Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Šarifs Guseinovs, Anita Jansone, Roberts Jūrmalietis, Uldis Žaimis 2018
22 Olafa Gūtmaņa dzejas vārdi: Lietvārdi -none- Monography Biruta Petre 2018
23 On earth and in the air -none- Other publications Mārtiņš Krūmiņš 2018
24 Pārāk blīvs mežs apēd koku savdabību. Ekspresrecenzija par Liepājas teātra izrādi Kleo-Kleo-Kleo-Patra. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2018
25 Pareizrunas jautājumi Rīgas Latviešu biedrības valodniecības sēžu materiālos (1933–1942) Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dzintra Šulce 2018