Title in original language
Norāde par vārda terminoloģisko funkcionalitāti latviešu valodas skaidrojošajās vārdnīcās
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums, Nr. 22 (1/2); Liepājas Universitāte
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
Authors
DOI, ISBN, ISSN