Title in original language
Latviešu valodas mācību saturs laiku laikos. Ko? Cik? un Vai (vispār)?
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Tagad : zinātniski metodisks izdevums
Publication Type
Other publications
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
DOI, ISBN, ISSN